For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ann Knop: Stadig uklarheder med hensyn til immunterapi

SABCS: De præsentationer, der har været på SABCS vedrørende immunterapi ved brystkræft, har ikke gjort området nemmere at navigere i. Sådan lyder vurderingen fra lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet overlæge Ann Søegaard Knop.

Problemstillingen handler blandt andet om de metoder, der bruges til at påvise, om en patient vil have gavn af behandling med immunterapi eller ej. På SABCS har der været nogle gode præsentationer, der har påpeget, hvor stor forskel der er på de forskellige metoder, fortæller Ann Søegaard Knop.

”Om en brystkræftspatients sygdom er ’immunterapi-følsom’, afhænger af, hvilket assay patologen bruger, og hvilket væv der undersøges (primærknuden, eller metastasen). Bruger man metastatisk væv, er der forskel på, om det er hud, lymfeknude eller levervæv der undersøges. Problemstillingen omkring immunterapi handler altså blandt om, hvilket assay man bruger til at finde ud af, om patienterne er PD-L1-negative eller ej. F.eks. vil omkring 80 procent være PD-L1-positive, hvis man bruget et assay og en bestemt aflæsningsmetode, og omkring 40 procent, hvis man bruger et andet assay og aflæser på en anden måde,” siger Ann Søegaard Knop og tilføjer:

”Heldigvis er der nu lavet danske retningslinjer, der lyder, at patologerne selv kan bestemme, hvilke assays de vi bruge.”

Med hensyn til effekten af immunterapi mod brystkræft har et neoadjuverende studie vist god gavn af PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) kombineret med kemoterapi, mens et andet neoadjuverende studie – Tecentriq (atezolizumab kombineret med ikke-antracyklinholdig kemoterapi – ikke har vist effekt. Det er stadigt uklart, hvor længe man skal give immunterapi, og hvilken kemoterapi det bedst kombineres med, påpeger Ann Søegaard Knop.

”Inden for brystkræft forsætter vi de traditionelle behandlinger ved metastatisk sygdom, indtil det ikke længere virker eller indtil der kommer for mange bivirkninger. Hvis der så igen er aktivitet i sygdommen, bruger vi stort set aldrig det samme stof igen. Immunterapi skal måske kun bruges kortvarigt – eventuelt som induktion – og behandlingen kan måske gentages senere,” siger hun.

PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab), som i kombination med kemoterapi i august blev godkendt mod PD-L1-positiv metastatisk triple-negativ brystkræft af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), har ikke en særlig overbevisende sygdomsfri overlevelsesgevinst ved metastatisk sygdom men har til gengæld en overlevelsesgevinst på omkring ti måneder.

Selvom der endnu er mange spørgsmål, der mangler at blive besvaret, glæder Ann Søegaard Knop sig over, at immunterapi er rykket ind i brystkræftbehandlingen.

”Uanset hvad er det glædeligt, at vi har fået en mulighed til den patientgruppe, som har den dårligste prognose, nemlig de triple-negative kvinder, som får tilbagefald,” siger hun.

Medicinrådet har for et par dage siden vurderet, at Tecentriq i kombination med nab-paclitaxel til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 1 procent, giver en lille merværdi sammenlignet med paclitaxel. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat. Næste skridt er en sundhedsøkonomisk analyse samt prisforhandlinger med Roche, før Medicinrådet træffer den endelige godkendelse om, hvorvidt behandlingen skal indføres som standardbehandling i Danmark.

Ann Søegaard Knop anslår, at behandlingen vil være relevant for 140-180 patienter om året i Danmark.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift