Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tucatinib indstilles til godkendelse mod fremskreden HER2-positiv brystkræft

SABCS: Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for humane lægemidler (CHMP) har på det seneste møde indstillet Tukysa (tucatinib) til godkendelse som behandling af patienter med lokalavanceret eller metastatisk HER2-positiv brystkræft.

Godkendelsen baserer sig på resultater fra fase II-studiet HER2CLIMB, som rapporterede supplerende data på SABCS 2020.

CHMP har indstillet tucatinib til godkendelse i kombination med trastuzumab og capecitabin til patienter, der har modtaget minimum to tidligere anti-HER2-behandlinger. Tucatinib har allerede markedsføringstilladelse i USA, Canada, Schweitz, Singapore og Australien. FDA godkendte i april i år tucatinib plus trastuzumab og capecitabin til patienter med avanceret, inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, anbefalingen inkluderede patienter med hjernemetastaser.

CHMP’s indstilling baserer sig på data fra HER2CLIMB. De pivotale data fra studiet blev publiceret i The New England Journal of Medicine i december 2019.

Solid effekt på hjernemetastaser

HER2CLIMB inkluderede i alt 612 patienter med HER2-positiv, inoperabel, lokalavanceret eller metastatisk brystkræft, som tidligere havde modtaget behandling med trastuzumab, pertuzumab eller adotrastuzumab emtansin (T-DM1), enten i kombination eller som monoterapi. Patienterne blev randomiseret 2:1 til tucatinib eller placebo i kombination med trastuzumab og capecitabin. Ved baseline blev alle patienter undersøgt for hjernemetastaser, og stratificeret efter tilstedeværelse af hjernemetastaser, ECOG-status og geografi. Det primære endepunkt var PFS.

Data fra HER2CLIMB viser, at patienterne i den eksperimentelle arm havde 46 procents reduceret risiko for progression eller død sammenlignet med patienterne i kontrolarmen (HR=0,54; 95% CI 0,42-0,71). Data viser ydermere, at tillæg af tucatinib til trastuzumab og capecitabin forbedrede den samlede overlevelse med 34 procent (HR=0,66; 95% CI 0,50-0,87)

Da de første fase II-data fra HER2CLIMB blev præsenteret på SABCS sidste år, udtalte Anders Bonde Jensen, overlæge på onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, sig i meget begejstrede vendinger om data. Især lagde han vægt på vigtigheden af, at kombinationsbehandlingen også har solid effekt i de patienter, som har hjernemetastaser.

Effekt på tværs af HR-status

På SABCS i år rapporterede HER2CLIMB resultater fra en eksplorativ analyse, som specifikt havde haft fokus på de inkluderede patienters hormon receptor-status. 370 patienter (60 procent) ud af de i alt 612 patienter i studiet var HR-positive, mens de resterende 242 (40 %) var HR-negative.

Data viser, at de HR-positive patienter i den eksperimentelle arm fik en reduktion i risiko for progression eller død på 42 procent sammenlignet med de HR-positive patienter i kontrolarmen (HR=0,58; 95% CI 0,42-0,80). De HR-negative patienter i den eksperimentelle arm opnåede en risikoreduktion på 46 procent sammenlignet med HR-negative patienter i kontrolarmen (HR=0,54; 95% CI 0,34-0,86). For patienter med hjernemetastaser var risikoreduktionen henholdsvis 52 procent og 50 procent.

I abstraktet konkluderes det, at tillæg af tucatinib til trastuzumab og capecitabin medføre klinisk meningsfuld forbedring af PFS, samlet overlevelse (OS) og samlet responsrate (ORR) uanset patienternes HR-status. De observerede fordele gør sig også gældende for patienter med hjernemetastaser.

Data fra den eksplorative analyse blev fremlagt på en oral session onsdag d. 9. december på SABCS. Studiet har dansk deltagelse.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift