EMA godkender Enhertu mod HER2-positiv brystkræft i anden linje

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har godkendt Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) som andenlinjebehandling mod HER-positiv brystkræft.

Lægemidlet overgik standardbehandlingen med længder i fase III-studiet, DESTINY-Breast03, der blev fremlagt på ESMO i september 2021, og har sidenhen imponeret onkologer verden over. Ovenpå resultaterne spåede onkologer, at behandlingen stod til at blive ny andenlinjebehandling indenfor HER2-positiv brystkræft og kaldte T-DXd’s overlegne effekt for ”uhørt”.

Nu er T-DXd godkendt til EU-markedet på baggrund af resultaterne fra DESTINY-Breast03, der er udgivet i tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

I studiet indgik patienter med HER2-positiv inoperabel eller metastatisk brystkræft, der er tidligere behandlet med trastuzumab (Herceptin) og kemoterapi (taxan) – det er første linje til denne patientgruppe. 

Resultaterne viste bl.a., at antistof-lægemiddelkonjungatet T-DXd reducerede risikoen for død eller sygdomsprogression med 72 procent sammenlignet med det ellers potente lægemiddel T-DM1, der er standardvalget til andenlinje behandling lige nu (hazard ratio [HR] 0,28; 95 procent konfidensinterval [CI] 0,22-0,37; p<0,000001).

Helt konkret gav behandling med T-DXd gav en progressionsfri overlevelse (PFS) på 25,1 måneder, hvor T-DM1 gav en PFS på 7,2 måneder ved trastuzumab emtansin (T-DM1).

I det sekundære endepunkt for samlet overlevelse (OS) var der desuden en tydelig tendens til forbedring med T-DXd (HR 0,55; 95 procent CI 0,36-0,86), og næsten alle patienter (96,1 procent) behandlet med T-DXd var i live efter ni måneder sammenlignet med 91,3 procent af patienterne behandlet med T-DM1. Men OS-data er endnu ikke modne, og forskerholdet følger fortsat op.

Yderligere resultater viste, at den objektive responsrate (ORR) var mere end fordoblet i T-DXd-armen versus T-DM1-armen (79,7 procent vs. 34,2 procent). 

Bivirkninger

Sikkerheden af T-DXd er blevet evalueret i en analyse af 573 patienter på tværs af flere tumortyper, som havde modtaget mindst én dosis T-DXd (5,4 mg/kg) i kliniske forsøg.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme (77,0 procent), træthed (57,2 procent), opkastning (46,8 procent), alopeci (38,0 procent) og neutropeni (34,6 procent). Tilfælde af interstitiel lungesygdom (ILD) eller pneumonitis blev rapporteret hos 12,0 procent af patienterne.

De fleste ILD-tilfælde var grad 1 (2,6 procent) og grad 2 (7,3 procent). Grad 3 tilfælde forekom hos 0,7 procent af patienterne, ingen grad 4 tilfælde forekom, og grad 5 tilfælde forekom hos 1,4 procent af patienterne.