- først med nyheder om medicin

Margetuximab øger ikke overlevelsen sammenlignet med trastuzumab ved HER 2-positiv brystkræft

Det monoklonale antistof margetuximab giver ikke en overlevelesesfordel sammenlignet med trastuzumab ved fremskreden HER 2-positiv brystkræft. Det fastslår den endelige analyse af samlet overlevelse (OS) i SOPHIA-studiet.

Fase III-studiet SOPHIA, hvis seneste resultater er publiceret i Journal of Clinical Oncology, har undersøgt margetuximab over for trastuzumab, begge sammen med kemoterapi, hos patienter med tidligere behandlet HER 2-positiv fremskreden brystkræft.

Samlet set blev 536 patienter randomiseret til enten margetuximab (15 mg/kg intravenøst én gang hver tredje uge; 266 patienter) plus kemoterapi eller trastuzumab (6 mg/kg intravenøst én gang hver tredje uge efter en startdosis på 8 mg/kg; 270 patienter) plus kemoterapi. De primære endepunkter var progressionsfri overlevelse (PFS), som tidligere er rapporteret, og OS.

Den endelige OS-analyse viste, at median OS var 21,6 måneder (95 procent CI, 18,89 til 25,07) med margetuximab-behandling og 21,9 måneder (95 procent CI, 18,69 til 24,18) med trastuzumab-behandling (hazard ratio [HR], 0,95).

En forud planlagt, eksplorativ analyse af CD16A-genotypning antydede en mulig forbedring i OS for margetuximab hos CD16A-158FF-patienter i forhold til trastuzumab (median OS, 23,6 måneder mod 19,2 måneder; HR, 0,72) og en mulig forbedring i OS for trastuzumab hos CD16A-158VV-patienter versus margetuximab (median OS, 31,1 v 22,0 måneder; HR, 1,77).

Ud fra dette mener forskerne bag undersøgensen, at der bør laves yderligere undersøgelser hos patienter med HER 2-positiv brystkræft med forskellige CD16A-allelvarianter.

For et års tid siden godkendte de amerikanske lægemiddelmyndigheder margetuximab i kombination med kemoterapi til behandling af metastatisk HER2-positiv brystkræft. Godkendelsen baserede sig på resultater fra SOPHIA, der viste, at margetuximab i kombination med kemoterapi signifikant øgede PFS hos patienter med tidligere behandlet, metastatisk, HER2-positiv brystkræft sammenlignet med trastuzumab plus kemoterapi. Dataene fra SOPHIA viste, at den mediane PFS hos patienterne, der fik margetuximab, var var 5,8 måneder, mens PFA hos patienter, der fik trastuzumab, var 4,9 måneder.