Adjuverende immunterapi mod nyrekræft forringer ikke livskvaliteten

ESMO: Adjuverende Keytruda (pembrolizumab) er set fra et patientperspektiv en tolerabel behandling ved den mest almindelige form for nyrekræft, renalcellekarcinom (RCC), og forringer ikke livskvaliteten.

Det viser PRO (patientrapporterede oplysninger) -data fra fase III-studiet Keynote-564.

Studiet viste tidligere på året, at adjuverende Keytruda over for placebo efter operation øger den sygdomsfri overlevelse for RCC-patienter. Resultaterne blev præsenteret på ASCO-kongressen i juni. I den nye analyse, som blev præsenteret på ESMO Congress 2021, blev PRO evalueret hos alle randomiserede patienter med en dosisstudiebehandling og en afsluttet vurdering for det specifikke resultat. Evalueringen foregik via spørgeskemaerne FKSI-DRS (Functional Assessment of Cancer Therapy–Kidney Symptom Index Disease-Related Symptoms), som måler symptomscore, og EORTC QLQ-C30, som måler sundhedsrelateret livskvalitet. Spørgeskemaerne blev administreret elektronisk ved behandlingscyklus 1, 5, 9, 13 og 17, ved behandlingsafbrydelse, 30 dage efter sidste dosis og derefter årligt indtil tilbagefald eller ny behandling.

I alt 496 patienter var randomiseret til adjuverende Keytruda-behandling og 498 patienter til placebo. Mere end 90 procent af patienterne afsluttede FSKI-DRS og QLQ-C30 ved behandlingsstarten, og mere end 60 procent gennemførte begge skemaer i uge 52. Den gennemsnitlige score i ændring for både symptomer og sundhedsrelateret livskvalitet var under tærsklen for klinisk meningsfuld ændring. Begge scorer blev opretholdt på tværs af alle evaluerede tidspunkter.