Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Studier bekræfter dansk behandling af gynækologisk kræft

ESMO2017: Den danske behandling af gynækologisk kræft har fat i den lange ende. Det viser to studier, der bekræfter dansk praksis i hhv. livmoderhalskræft og æggestokkræft.

Det ene studie var udvalgt til søndagens Presidential Symposium og var en indisk, 14 år lang randomiseret undersøgelse af 633 patienter med lokalt avanceret livmoderhalskræft. Undersøgelsen konkluderer, at kemostråling er mere effektivt end kemoterapi efterfulgt af operation. Det bekræfter den danske fremgangsmåde, fortæller overlæge Mansoor Mirza fra Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.

”Jeg tager hatten af for, at Tata Memorial Center i Mumbai har lavet en kæmpe undersøgelse, hvor de viser, at det forholder sig omvendt af, hvad de troede. Det gik patienterne signifikant dårligere, når de fik kemo efterfulgt af operation, end når de fik kemostråling. Det vil sige, at det vi, gør i Nordeuropa, Canada og det meste af USA, er korrekt. Vi skal ikke lave om på vores retningslinjer,” siger Mansoor Mirza.

Studiet viste, at efter en gennemsnitlig opfølgning på 58,5 måneder forekom det primære endepunkt, som var overlevelse uden tilbagefald eller død på grund af kræft, hos 30 procent af patienterne i kemoterapi/kirurgi-gruppen og hos 23 procent af patienterne i kemostrålingsgruppen. Den tilsvarende femårige sygdomsfrie overlevelse var 69,3 procent i kemoterapi/kirurgi-gruppen og 76,7 procent i kemostrålingsgruppen.

Ikke enighed trods stor overlevelsesforskel

Der er ikke global konsensus om, hvilken behandling der skal bruges ved tilbagefald af livmoderhalskræft. Det på trods er det første gang, at der er lavet en direkte sammenligning af de to fremgangsmåder.

”De fleste mener, at man skal give kemo og stråling sammen, men nogle lande, f.eks. Italien, Brasilien og Argentina, giver stadig kemo først og opererer bagefter. Så cadeau til Indien for med succes at vise, hvilken fremgangsmåde der er den rette,” siger Mansoor Mirza.

Studiets resultater til trods tror han ikke, at studiet vil medføre, at der nu bliver enighed om, hvordan man skal behandle livmoderhalskræftpatienter med tilbagefald.

”Problemet er, at strålebehandlingen i de lande, som giver kemo efterfulgt af operation, er så dårlig, at det er en nødsituation for dem. De har nedprioriteret strålebehandlingen. Det er utroligt, at de i Indien kan give bedre strålebehandling end Sydeuropa, men det kan de,” siger Mansoor Mirza.

Overlevelsen for patienter med livmoderhalskræft i Sydeuropa afspejler, ifølge Mansoor Mirza, at det ikke er den rette behandling, der bruges. Femårsoverlevelsen i Sydeuropa ligger på 65 procent, mens den i Danmark er næsten 85 procent.

”Det er en kæmpe forskel. Hvis man får livmoderhalskræft er det en stor fordel at bo i Nordeuropa frem for Sydeuropa,” siger Mansoor Mirza.

Dansk æggestokkræftpraksis er også korrekt

Et andet studie, der blev præsenteret fredag eftermiddag, bekræfter, at danske æggestokkræftlæger giver den rigtige behandling efter operation.

I studiet blev 1.566 overvejende europæiske æggestokkræftpatienter randomiseret til enten at modtage seks cykler af standard tre-ugers doseringsregimet (carboplatin AUC 5/6-paclitaxel 175 mg/mq), som er den behandling der gives i Danmark, eller to forskellige regimer, der indbefattede en ugentlig gang dosisdæmpet paclitaxel (enten carboplatin AUC 5/6 plus paclitaxel 80mg/mq eller carboplatin AUC2 plus paclitaxel 80 mg/mq).

Alle patienter kom ind i ICON8-studiet efter øjeblikkelig primær operation eller modtog neoadjuverende kemoterapi med planlagt forsinket primær operation.

Undersøgelsen fandt ingen fordel for de ugentlige regimer. Den progressionsfri overlevelse var 24,4 måneder med standarddosering sammenlignet med henholdsvis 24,9 og 25,3 måneder i de to ugentlige regimer.

Hvad angår toksicitet var der en lille stigning i grad 3-4 bivirkninger i de to ugentlige regimer sammenlignet med treugers-regimet (hhv. 63 procent og 53 procent mod 42 procent). Stigningen skyldtes hovedsageligt ukompliceret hæmatologisk toksicitet.

Resultaterne er til gavn for de danske æggestokkræftpatienter, som kan blive ved med at komme hver tredje uge frem for hver uge, fortæller Mansoor Mirza.

”Det betyder, at vi lige så godt kan spare patienterne for at komme hver uge, og at de i stedet kan få tre ugers pause. Studiet sætter en gang for alle punktum for diskussionen af, hvordan man skal behandle æggestokkræftpatienter efter operation. Det bekræfter, at vi skal blive ved med at gøre det, vi gør,” siger han.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift