For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Færre alvorlige bivirkninger ved immunterapi end kemo ved solide tumorer

Resultater fra en stor metaanalyse viser, at de patienter med avancerede solide tumorer, der blev behandlet med immun checkpoint-hæmmere, var mindre tilbøjelige til at udvikle alvorlige bivirkninger end dem, der fik kemoterapi.

Der var også færre behandlingsafbrydelser grundet bivirkninger og dødsfald på grund af bivirkninger i immunterapigruppen, og træthed og diarré forekom oftere hos patienter, der blev behandlet med kemoterapi, viser undersøgelsen.

I studiet, hvis resultater er publiceret i Annals of Oncology, udførte forskerne en systematisk gennemgang af undersøgelser i forskellige databaser i perioden januar 2000 til februar 2019. Tilfældige kliniske forsøg, der sammenlignede checkpoint-hæmmere med standardkemoterapi i behandlingen af avancerede solide tumorer blev inkluderet, hvis bivirkninger blev rapporteret som et resultat.

Det primære endepunkt med undersøgelsen var at evaluere byrden af ​​alvorlige bivirkninger hos patienter med avancerede faste tumorer behandlet med anti-PD1, anti-PD-L1 og anti-CTLA4-lægemidler sammenlignet med patienter, der modtog kemoterapi.

Sekundære endepunkter var andelen af ​​samlede bivirkninger, seponering af behandlingen på grund af bivirkninger, dødsfald på grund af bivirkninger samt specifikke bivirkninger, især træthed, diarré, akut nyreskade, colitis, pneumonitis og hypothyroidisme.

Blandt 10.598 screenede abstracts omfattede forfatterne 22 undersøgelser, der involverede i alt 12.727 patienter. I gruppen med checkpoint-hæmmere udviklede 16,5 procent af patienterne en bivirkning af grad 3 eller mere sammenlignet med 41,09 procent i kemoterapigruppen (OR 0,26, 95% konfidensinterval [CI] 0,19–0,35, I2 = 92%).

Patienter, der modtog checkpoint-hæmmere, havde også lavere risiko for at udvikle en bivirkning generelt (OR 0,35, 95% Cl 0,28–0,44; I2 = 77%), at behandlingen blev afsluttet på grund af en bivirkning (OR 0,55, 95% Cl 0,39–0,78, I2 = 80%) eller at dø fra en behandlingsrelateret bivirkning (OR 0,67, 95% Cl 0,46-0,98, I2 = 0%).

Ved behandling med kemoterapi i forhold til checkpoint-hæmmerbehandling oplevede patienter oftere træthed (25,10 procent mod 15,83 procent), diarré (14,97 procent versus 11,13 procent) og akut nyreskade (1,79 procent mod 1,31 procent). Derimod var colitis (1,02 procent mod 0,26 procent), pneumonitis (3,36 procent mod 0,36 procent) og hypothyroidisme (6,82 procent mod 0,37 procent) mere almindelige hos dem, der blev behandlet med checkpoint-hæmmere.

Undersøgelsen er den hidtil største og mest omfattende metaanalyse, der sammenligner risikoen for bivirkninger med immun check point-hæmmere med kemoterapi på tværs af flere primære solide tumorer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift