- debat om vurderinger af nye behandlinger

EMA ser på meget andet end OS i vurderingen af nye lægemidler

Samlet overlevelse (OS) er forsat ’golden standard’, når Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA vurderer onkologiske studier, men agenturet kigger i stigende grad også på andre endepunkter, og flere lægemidler anbefales selvom OS-data er fraværende. Progressionsfri overlevelse (PFS) er især relevant i de senere linjer, siger Steffen Thirstrup, medicinsk direktør i EMA.

I praksis har onkologer ikke altid tid til at vente på modne OS-data

Overall survival (OS) som primært endepunkt i onkologiske studier har mange svagheder, og er ikke nødvendigvis den ’gyldne standard’ i forhold til at vurdere en ny behandlings effekt og relevans, mener førende onkologer fra Aarhus Universitetshospital. Vi spilder tiden, når vi går og venter på, at OS-data bliver modne, lyder det.

Fremtrædende onkologer: Medicinrådets arbejde er spild af tid og ressourcer

Det er irrationelt, at Medicinrådet skal bruge tid og ressourcer på at gennemgå nøjagtig de samme effekt- og sikkerhedsdata fra kliniske studier som det europæiske lægemiddelagentur EMA allerede har evalueret, mener flere danske onkologer. De så helst, at Medicinrådet blev nedlagt og erstattet af et tværeuropæisk forhandlingsorgan.

Medicinrådet affejer kritik af ’dobbeltarbejde’: Den rammer fuldstændig forbi målet

Medicinrådet laver ikke dobbeltarbejde, når rådet evaluerer effekt- og toksicitetsdata fra de kliniske godkendelsesstudier, siger Medicinrådsformand Steen Werner Hansen. Evalueringen er nødvendig for at vurdere nye behandlinger i en dansk kontekst, og desuden er det ikke den faglige gennemgang af data, der tager tid, siger han.

Dansk EMA-direktør: Det nuværende godkendelsessystem kan virke ulogisk

I den ideelle verden ville det være en fordel, hvis overvejelser om prissætning på ny kræftmedicin indgik som en del af det europæiske lægemiddelagentur EMA’s vurdering af behandlingerne. Det ville gøre ibrugtagningen smidig og sikre en mere ensartet behandling på tværs af Europa, vurderer Steffen Thirstrup, lægefaglig direktør i EMA. Udfordringerne er imidlertid store og udsigterne meget lange, konstaterer han.

Fælles medicinsk teknologivurdering i EU skal give lettere adgang til ny kræftmedicin

EU-Kommissionens nye regulativ ’PAN-EU Health Technology Assessment’ er trådt i kraft i januar i år og skal gradvist implementeres frem til 2025. Håbet er en mere ensartet adgang til ny medicin på tværs af Europa, siger Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA’s danske medicinske direktør. VIVE-professor tvivler på, at det vil virke.