Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske data: Over halvdelen stopper adjuverende immunterapi mod modermærkekræft før tid

Eva Ellebæk

Eva Ellebæk

ESMO: Lige over halvdelen af patienter opereret for modermærkekræft og som efterfølgende får immunterapien Opdivo (nivolumab) stopper behandlingen før tid.

Samtidig ser det ud til, at patienterne får et lille midlertidigt dyk i livskvalitet, mens behandlingen står på. Tilbagefaldsraten, og dermed effekten af behandlingen, vurderes dog til at være sammenlignelig med resultater fra de kliniske studier. 

Det viser et dansk studie på real world data præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2021 (abstrakt #1071P). 

I det oprindelige kliniske studie, der ligger til grund for godkendelsen af behandlingen, færdigjorde omtrent 60 procent behandlingen. I dette studie baseret på real-world data er tallet på 46 procent.

I virkelighedens kliniske dagligdag er andelen, der stopper, altså højere, men det er i virkeligheden ikke overraskende, vurderer afdelingslæge og medforfatter til studiet, Eva Ellebæk.

”Resultatet svarer egentlig til, hvad vi kunne forvente, da patienterne, vi ser i klinikken, ikke er en selekteret patientpopulation og kan være ældre og mere skrøbelige,” siger Eva Ellebæk, afdelingslæge på Onkologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital. 

Ikke øget antal tilbagefald i klinikken

Tilbagefaldsraten i klinikken er på niveau med det oprindelige studie, vurderer Eva Ellebæk, hvilket efterlader bivirkninger som mulig forklaring på, at flere stopper den adjuverende behandling før tid.

”Det er jo på papiret raske patienter, der modtager adjuverende immunterapi, og derfor er både patienter og os selv måske mere tilbøjelige til at stoppe en adjuverende behandling, såfremt der opstår bivirkninger,” siger Eva Ellebæk. 

I studiet indgik 546 patienter med primært stadium III modermærkekræft og af de 423 patienter, som var fulgt i mere end 12 måneder, færdiggjorde 195 patienter (46 procent) behandlingen, der var sat til at skulle vare et år, viser de opdaterede tal på posteren. 

  • 124 patienter afbrød behandlingen, før der var gået et år på grund af toksicitet (29procent).
  • 88 patienter på grund af tilbagefald (21 procent).
  • 16 patienter på grund af andre årsager (4 procent). 

Et lille dyk i livskvalitet

En del af formålet med studiet var også at se på, hvordan den adjuverende behandling påvirkede patienternes livskvalitet. En del af undersøgelsen bestod derfor i, at 404 patienter blev inviteret til at udfylde et livskvalitetsspørgeskema (EORTC QLQ-C30).

268 af patienterne udfyldte skemaet (66 procent), og data peger på, at  der var et fald i median overordnet helbredsscore mellem fire og otte måneder efter behandlingsstart sammenlignet med patienter fra nul til fire måneder og >16 måneder. 

”Det er en tværsnitsundersøgelse af patienternes livskvalitet, og ikke en løbende follow-up af den enkelte patient, så vi kan ikke sige så meget ud fra, hvordan livskvaliteten udvikler sig, men det ser ud til, at der er et dyk mellem fire og otte måneder efter behandlingsstart, som så retter sig op efterfølgende,” siger Eva Ellebæk. 

Studiet er en del af læge og ph.d.-studerende Rikke Holmstrøms ph.d. afhandling, og forfatterne er ved at dykke ned i detaljerne i deres data. 

”Vi undersøger, hvor mange og hvilke bivirkninger, der fylder mest hos patienterne, og om det er det samme, man ser i de kliniske studier. Og så har vi spørgeskemaer med flere detaljer på livskvalitet, som vi er ved at opgøre,” siger Eva Ellebæk.

Overlevelsesrater fra studiet

Med en median opfølgning på 14 måneder (95% CI 12,9-15,3) havde 28,8 procent af patienterne haft et tilbagefald, og otte procent var døde.

Ét-års recidivfri overlevelse (RFS) og samlet overlevelse (OS) var henholdsvis:

77,2 procent (73,3-80,6) og 95,2 procent (92,2-96,7).2-årig RFS og OS var:

  • 64,4 procent (59,1-69,2) og 90,0 procent (86,7-92,5).

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift