Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Rådsmedlem kritiserer Medicinrådets håndtering af sag om lungekræft

Medicinrådets ageren i sagen om revurderingen af Keytruda (pembrolizumab) til gruppen af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) uden PD-L1-ekspressen bliver mødt af kritik fra egne rækker. Også andre aktører giver deres utilfredshed til kende.

Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft har i protest sat al sagsbehandling på pause, indtil udvalget får klar besked fra Medicinrådet om, hvordan det fremadrettet skal udføre sit arbejde. Det skrev Onkologisk Tidsskrift i sidste uge. Det viser sig, at fagudvalget er ikke den eneste part i sagen, der er kritisk over for rådets sagsbehandling. Også fra egne rækker mødes Medicinrådet med utilfredshed. I referatet fra rådsmødet i  september står det anført, at ’rådsmedlem Niels Obel fandt det kritisabelt, at den lægefaglige vurdering blev genoptaget uden, at det fremgik eksplicit af dagsordenen og uden fagudvalgsformandens tilstedeværelse’.

Onkologisk Tidsskrift har henvendt sig til Niels Obel, professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik ved Rigshospitalet, for at få ham til at uddybe den kritik, der refereres til i mødereferatet. Som svar herpå skriver Niels Obel følgende i en mail:

"Medicinrådets arbejde er efter min mening ekstremt vigtigt - meget vigtigere end jeg troede, da jeg gik ind i Rådets bestyrelse. I et samfund, hvor borgernes overlevelse og sundhed er så afhængige af, hvad et råd på 15 mand beslutter, er det derfor også overordentligt vigtigt, at der er orden i procedurerne, og at der er transparens i beslutningsprocesserne. Jeg kan være i tvivl om, om borgerne har indset, at deres sundhed er blevet så afhængigt at beslutningerne i et råd, hvor fagligheden presses af økonomisk prioritering og hastighed i beslutningsprocesserne."

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle Medicinrådet have besluttet, om det ville anbefale pembrolizumab som standardbehandling til PD-L1-negative NSCLC-patienter på rådsmødet i september, men i stedet mundede rådsmødet ud i et udvidet clock-stop i sagsbehandlingen.

Kritik af rådet på Twitter

Også fra anden side møder Medicinrådets ageren i den aktuelle sag kritik. På Twitter har flere læger givet deres mening til kende. Bl.a. i følgende kommentarudveksling:

Onkologisk Tidsskrift har været i kontakt med Jon Lykkegaard Andersen, overlæge på Onkologisk Klinik ved Rigshospitalet, men han ønsker først at uddybe sin kritik, når der foreligger en tidsplan for genoptagelsen af sagsbehandlingen.

Medicinrådet har indført udvidet fagligt clock-stop i sagen, fordi det fortsat finder, at der uafklarede faglige spørgsmål til det tilgrundliggende studie, KEYNOTE-189. I mødereferatet fra rådsmødet i september står der, at ’Rådet er bekymret for, om der havde været stillet tilstrækkelige og rigtige spørgsmål i protokollen, da Rådet fortsat her på anbefalingsstadiet ikke finder, at sagen er belyst godt nok’. Hvilke spørgsmål, de drejer sig om, uddybes ikke yderligere, men der henvises til en særlig uoverensstemmelse mellem PFS og OS.  

Som konsekvens af ovenstående vedtog rådet, at formand Steen Werner Hansen og rådsmedlem Dorte Nielsen sammen med fagudvalget og sekretariatet skal formulere de manglende spørgsmål, som skal fremgå af et tillæg til protokollen, samt at fagudvalget herefter skal udarbejde et udkast til en ny vurderingsrapport.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift