Inflammatorisk tarmsygdom øger risikoen for tarmkræft

Patienter med inflammatorisk tarmsygdom (colitis ulcerosa) har en øget risiko for at udvikle og dø af kræft i tyk- eller endetarmen på trods af moderne behandling af tarmsygdommen. Risikoen er dog faldet de senere år.

Det viser en ny stor dansk-svensk undersøgelse.

Studiet, hvis resultater er publiceret i The Lancet, involverede 96.000 patienter, der blev diagnosticeret med colitis ulcerosa i årene 1969-2017.

Set i hele undersøgelsesperioden var risikoen for, at en patient med colitis ulcerosa blev diagnosticeret med tyk- eller endetarmskræft 66 procent højere end for kontrolgruppen. Det tilsvarende tal for dødelighed som følge af tyk- eller endetarmskræft var 59 procent højere. Begrænset til den sidste femårsperiode var risikoforøgelsen 38 procent for tyk- eller endetarmskræft og 25 procent for dødeligheden.

Undersøgelsen adskiller sig fra tidligere undersøgelser ved, at den tager hensyn til patienternes tumorstadier, da kræftrisikoen blev vurderet, og desuden har undersøgt dødelighed. På den måde ønskede forskerne at sikre, at risiciene ikke blev overvurderet. Regelmæssig screening, i form af endoskopiundersøgelser, kan muligvis opdage relativt tidlige former for kolorektalkræft, som ellers ikke ville blive fundet.

Et vigtigt resultat af undersøgelsen er, at risikoen for tyk- eller endetarmenklart klart er øget hos personer med colitis ulcerosa, men at der er en stor forskel mellem forskellige patientgrupper. Patienter med udbredt tarmbetændelse (ekstensiv colitis), leverkomplikationer, primær skleroserende cholangitis, arvelighed for tyk- eller endetarmskræft eller sygdomsdebut i barndommen er i særlig høj risiko for at udvikle tyk- eller endetarmskræft.

Tidligere forskning har også vist, at patienter med colitis ulcerosa har en øget risiko for tyk- og endetarmskræft, og på den baggrund er der screeningsanbefalinger til patientgruppen. Det har dog været uvist i hvilket omfang, nye behandlingsmetoder har reduceret risikoen for kræft. Den nye undersøgelse peger på et behov for at forbedre både screening og behandling af patienter med colitis ulcerosa, mener forskerne bag resultaterne.