Kombination af statiner og densumab øger risiko for tilbagefald ved hormonfølsom brystkræft

SABCS: Postmenopausale patienter med hormonfølsom brystkræft i et tidligt stadie har øget risiko for tilbagefald, hvis de er i behandling med hydrofile statiner. Og især hvis de derudover også er i behandling med denosumab.

Det viser et prospektivt, randomiseret studie præsenteret på dette års amerikanske brystkræft-kongres SABCS 2021 (P1-15-01)

Tidligere har man talt om, at statiner potentielt kan have anti-cancer egenskaber, og at de kan interagere med RANKL-ekspression. Derfor ville forskerne undersøge den hypotetisk sammenhængende effekt af statiner og denosumab hos brystkræftpatienter, som befinder sig i et tidligt stadie af sygdommen.

ABCSG-18 er et prospektivt, randomiseret, dobbeltblændet fase III-studie; kohorten er postmenopausale patienter med hormonreceptor (HR) positiv brystkræft, der fik en ikke-steroid aromatase-hæmmer. Kvinderne blev behandlet med enten denosumab eller placebo – dette bestemt ud fra et tilfældighedsprincip.

I studiet var statin-behandling forbundet med ringere sygdomsfri overlevelse (HR 1,35, 95 procent; CI 1,04-1,75; p=0,023). Analyse af følsomhed relativerede resultaterne (HR 1,22, 95 procent CI 0,94 - 1,59; p=0,14). Mens der ikke var nogen signifikant effekt af lipofile statiner (n=710) på gentagelsesrisiko (HR 1,30, 95 procent CI 0,99 - 1,72; p=0,062), havde patienter på hydrofile statiner (n=87) værre DFS sammenlignet med patienter, der ikke fik statiner (HR 2,00, 95 procent CI 1,09-3,66; p=0,026). Dette fund var hovedsageligt drevet af virkningen af ​​hydrofile statiner på DFS i denosumab-armen (HR 2,63, 95 procent CI 1,21 - 5,68; p=0,014). Der blev ikke observeret nogen sammenhæng mellem brug af statiner og risiko for frakturer eller osteoporose.

De østrigske forskere bag studiet ABCSG-18 understreger, at data bør fortolkes med forsigtighed på grund af studiets begrænsede kohorte og på grund af studiets retrospektive karakter. Yderligere forskning vil være nødvendig.