Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Daratumumab fordobler effekten af behandling mod myelomatose

Daratumumab kan i stort omfang forbedre standardbehandlingen af tilbagevendende knoglemarvskræft.

Det viser en stor sammenlignende fase III undersøgelse sponseret af Janssen af to behandlinger, hvor bortezomib/dexamethason blev testet hhv. med og uden daratumumab.

Daratumumab er et såkaldt IgG1k monoclonalt antistof, der binder sig til CD38 molekylet, og medfører apoptose i kræftceller.

Undersøgelsen, der søndag blev præsenteret på ASCOs årsmøde i Chicago (Abstrakt LBA4) opdelte i alt 498 patienter i to grupper, hvor den ene kun fik en kombinaton af bortezomib og dexamethason, mens den anden gruppe ud over de to stoffer også fik daratumumab. Patienterne havde i gennemsnit tidligere fået to behandlinger - bl.a. 66 procent havde fået bortezomib alene, og 76 procent lenalidomid.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at tilføjelsen af daratumumab efter en median opfølgning på 7,4 måneder reducerede risikoen for udvikling (PFS) af sygdommen med hele 61 procent.

Reaktionen (ORR) på kombinationen med og uden daratumumab var hhv. 83 og 63 procent, mens den såkaldte VGPR (Very Good Partial Response) procent var dobbelt så god hos de patienter, der fik daratumumab (59 vs 29 procent). Også i forhold til Complete Response medførte daratumumab en dobbelt så god helbredelse (19 vs 9 procent).

Bivirkningernes omfang blev forstørret af at et ekstra middel blev føjet til behandlingen. De værste bivirkninger var trombocytopeni (59 procent med daratumumab og 44 procent uden), perifer sensorisk neuropati (47 procent/ 38 procent) og diarre (32 procent/22 procent).

 

Resultaterne er dog så overbevisende, at forskerne mener, at daratumumab bør føjes til kombinationsbehandling med bortezomib og dexamethasone.

Tags: ASCO 2016

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift