Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Selvrapporterede oplysninger giver færre symptomer ved hovedhalskræft

Susan K. Peterson

ASCO: Teknologisk fjernovervågning af hoved-halskræftpatienters symptomer efter strålebehandling resulterede i et amerikansk studie i færre alvorlige symptomer relateret til både sygdom og behandling end besøg hos lægen.

Studiet præsenteres på ASCO i en Poster Session lørdag 2. juni kl. 13.15-16.45 (abstract 6063).

”Vores undersøgelse genererer bevis for, hvordan nyere teknologier kan integreres relativt let i kræftbehandling og forbedre patienternes resultater uden at forstyrre for meget i deres daglige liv. Undersøgelsen blev gennemført i en ret intens periode i patientens behandling. Systemet hjalp lægerne med at yde værdifuld støtte, der i sidste ende resulterede i lavere forekomst af alvorlige symptomer,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Susan K. Peterson fra Department of Behavioral Science, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston.

I studiet benyttede forskerne et teknologisystem kaldet CYCORE (CYberinfrastructure for COmparative Effectiveness REsearch). De 357 personer med hoved-halskræft, som deltog i forsøget, blev tilfældigt tildelt enten CYCORE (169 personer) eller sædvanlig behandling (188 personer), der bestod af ugentlige lægebesøg. Folk i CYCORE-gruppen modtog sensorer (blodtryksmanchetter og vægtskalaer), der var Bluetooth-aktiverede, samt mobile tablets.

De behandlende læger gennemgik dataoverførslerne hver hverdag og kunne gribe ind i en persons behandling om nødvendigt. Både CYCORE-gruppen og standardgruppen havde ugentlige personlige besøg.

I begyndelsen af ​​strålebehandlingen afsluttede undersøgelsesdeltagerne en MD Anderson Symptom Inventory-undersøgelse om deres helbred og almindelige dagligdagsaktiviteter. Undersøgelsen dækkede både generelle symptomer, som er almindelige hos personer med kræft, såsom smerte, træthed og kvalme, samt symptomer, der er særligt relevante for personer med hoved-halskræft, såsom synke- eller tyggevanskeligheder, hudsmerter, brændende fornemmelse, udslæt og problemer med at smage mad. Deltagerne afsluttede en lignende undersøgelse i slutningen af ​​deres strålebehandling, normalt seks til syv uger senere. En afsluttende undersøgelse blev gennemført seks til otte uger efter, at deres strålebehandling var afsluttet.

Symptomernes sværhedsgrad blev scoret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 ikke var noget symptom eller nogen smerte og 10 var det højeste niveau af symptombyrde.

Færre symptomer ved brug af CYCORE

Resultaterne viste, at der ikke var forskel i selvrapporterede helbredsresultater mellem CYCORE-deltagerne og dem, der fik normal behandling i forsøgets begyndelse. Derimod havde CYCORE-deltagerne efter afslutningen af ​​strålebehandlingen lavere gennemsnitsscore for generelle symptomer i forhold til de deltagere, der fik sædvanlig behandling (2,9 mod 3,4) samt lavere gennemsnitsscore for symptomer, der var specifikke for hoved-halskræft (4,2 mod 4,8).

Seks til otte uger efter behandlingens afslutning havde CYCORE-deltagere en gennemsnitlig score på 1,6 versus 1,9 baseret på helbred. Begge grupper havde lidt højere score for specifikke hoved-hals symptomer (1,7 versus 2,1).

De fleste patienter (80 procent eller mere) overholdt den daglig overvågning, hvilket ifølge forskerne bag undersøgelsen var et glimrende resultat givet intensiteten af deres behandlinger. Resultater, der afspejlede, hvordan forskellige symptomer påvirkede dagliglivets aktiviteter, var omtrent ens i begge grupper på tværs af hele undersøgelsesrapporten.

Forskerne fremhæver, at det var muligt for patienterne at opdage symptomer tidligt og reagere hurtigere i forhold til normal procedure.

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen finder selve emnet for undersøgelsen interessant, men mener ikke, at studiet bidrager med det store.

”Vi er i gang at iværksætte et lignende studie i Danmark vedrørende Patient Reported Outcome (PRO) under primær strålebehandling og der findes mange andre tilsvarende studier, som er i gang rundt omkring i verden. Dette specifikke studie bidrager ikke med så meget, men helt generelt kan man sige, at der kommer mere og mere fokus på, at patienterne selv rapporterer deres bivirkninger og graden af dem under behandling – det giver nok et mere sandfærdigt billede end lægens vurdering af, hvordan patienterne opfatter deres bivirkninger,” siger Claus Andrup Kristensen.

Det næste skridt for de amerikanske forskere er at bestemme, hvor længe fordelene ved en CYCORE-intervention kan vare. De håber også at gennemføre CYCORE-interventionen i ikke-akademiske kræftbehandlingsmiljøer, hvor de fleste kræftpatienter i USA modtager deres behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift