Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pembrolizumab medfører bedre livskvalitet for hovedhalskræftpatienter

ASCO: Patienter med tilbagevendende eller metastatisk hovedhalskræft pladecellecarcinom (R/M HNSCC) har større livskvalitet ved at blive behandlet med pembrolizumab end med standardbehandling.

Det viser besvarelser af spørgeskemaer i forlængelse af KEYNOTE-040-studiet, hvor 495 patienter enten fik 200 mg pembrolizumab hver tredje uge i to år eller standardbehandling i form af methotrexat (Mtx), docetaxel (Dtx) eller cetuximab (Ctx).

Patienterne blev bedt om at besvare spørgeskemaer (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H & N35 og EQ-5D) elektronisk ved baseline og i ugerne 3, 6, 9 samt derefter hver 6 uge op til et år eller afslutningen af ​​behandlingen samt ved 30-dages opfølgende besøg om bivirkninger.

Resultaterne blev lørdag præsenteret på ASCO kongressen i Chicago (Abstract 6013).

Den helbredsrelaterede livskvalitet (HRQoL) blev analyseret hos patienter, som fik mindst en dosis medicin og havde besvaret mindst en HRQoL vurdering. Den gennemsnitlige ændring fra basislinjen til uge 15 blev sammenlignet ved anvendelse af en begrænset longitudinel dataanalysemodel. Tid til forringelse (TTD) (defineret som en mindst 10 point nedgang fra baseline) blev estimeret ved Kaplan-Meier-metoden og Cox-regressionsmodel.

Undersøgelsen omfattede 241 patienter på pembrolizumab mod 228 i standardbehandling.

Fra baseline til uge 15 var de globale sundhedsstatus (GHS) / QoL-score stabile for pembrolizumab-gruppen (Mindste kvadraters metode [LS], 0,39, 95% CI, -3,00, 3,78) men forværret for gruppen i standardbehandling (LS-gennemsnit -5,86; 95 % CI, -9,6 8, -2,04);

Forskellen i LS-gennemsnit mellem grupperne var 6,25 point (95% CI, 1,32, 11,18; nominel 2-sidet P = 0,013).

Undergruppeanalyser af standardbehandlingerne identificerede en større forskel i LS-gennemsnittet for pembrolizumab i forhold til Dtx (10,23, 95% CI, 3,15, 17,30) sammenlignet med pembro vs Mtx (6,21; 95% CI, -4,57, 16,99) eller Ctx (-1,44; 95% Cl, -11,43, 8,56).

Median tid til forringelse for GHS / QoL med pembrolizumab vs standardbehandling var 4,8 og 2,8 måneder (HR, 0,79; 95% CI, 0,59, 1,05; nominelt 1-sidet P = 0,048).

Patienter på pembrolizumab havde generelt stabile funktions- og symptomscorer i uge 15. Der blev ikke set nogen bemærkelsesværdige forskelle mellem grupperne.

Over 15 uger havde pembrolizumab-patienter stabil GHS / QoL, hvorimod standardbehandlede patienter generelt oplevede et fald. Denne effekt var mere markant for Dtx-behandlede punkter.

Sammen med tidligere fremlagte effekt- og sikkerhedsresultater understøtter disse data den klinisk betydningsfulde fordel ved pembrolizumab mod R/M HNSCC, konkluderer forskerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift