Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Godt nyt indenfor prostatakræft i vente på årets kongres

ESMO: En række spændende fase III-studier af urologiske kræftformer vil blive præsenteret på ESMO2020. Men især prostatakræftstudier bliver fremhævet på kongressen.

Det gælder blandt andet det store internationale fase III-studie, IPATential150, med dansk bidrag, der undersøger AKT-hæmmeren, ipatasertib, i kombination med hormonterapien, abitraterone, mod metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC).

Lægemiddelselskabet Roche meldte allerede i juni, at studiet havde nået et af dets primære endepunkter, nemlig radiografisk progressionsfri overlevelse. Om der vil blive fremlagt data på ESMO2020 fra andre endepunkter er uvist.

Overlæge og professor i urologi ved Aarhus Universitet, Michael Borre, er medforfatter og har sammen med forskningsenheden på Aarhus Universitet bidraget med data fra 18 patienter til studiet, hvilket gør den danske enhed til den femte største leverandør på data på globalt plan.

Selvom Michael Borre endnu ikke kan løfte sløret for de konkrete data koblet til IPATential150, så skriver han over e-mail, at det er et positivt studie. 

Studiet får samtidig en flot placering på ESMO-kongressens andet presidential symposium søndag den 20. september (abstrakt #LBA4). Abstraktet bærer den fulde titel:

“IPATential150: Phase III study of ipatasertib (ipat) plus abiraterone (abi) vs placebo (pbo) plus abi in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)”

Slut-analyse fra det store PROfound-studie

En rundspørge blandt onkologer og urologer på Twitter viser desuden, at der er stor interesse for den endelige analyse af samlet overlevelse til det store prostatastudie PROfound (abstrakt #610O).

Studiet har allerede imponeret med sine første data på PARP-hæmmeren olaparib (Lynparza), og det lader til, at mange onkologer og urologer ser frem til at få indblik i de endelige overlevelsesdata. Resultaterne fra den nye analyse bliver fremlagt under presidential symposium søndag 20. september.

Professor i onkologi ved Utah University og medredaktør af ASCO Daily News, Neeraj Agarwal, fremhæver den endelige analyse af PROfound-overlevelsesdata, som det han særligt ser frem til indenfor urologisk kræft. Neeraj Agarwal skriver

”This is huge!”

Det lader altså til, at den endelige analyse kommer til at indeholde ret interessante resultater. 

Også danske Michael Borre ser frem til denne præsentation:

”Jeg forestiller mig, at der siden sidst er tilkommet positive overlevelsesdata,” skriver Michael Borre i en e-mail til Onkologisk Tidskrift. Han mener dog også, at PROfound har en række svagheder, som i sidste ende trækker ned.

Titlen på PROfound-abstraktet er: 

”Final overall survival (OS) analysis of PROfound: Olaparib vs physician’s choice of enzalutamide or abiraterone in patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) and homologous recombination repair (HRR) gene alterations.”

En hel session med urotelial kræft

Urotelial cancer, særligt blærekræft, får dedikeret sessionen ’Proffered Paper – GU, non prostate 1’, der finder sted lørdag den 19. september og vil indeholder fem abstracts, hvoraf to er ’late breaking abstracts’.

Vi vil blandt andet kunne få indblik i det endelige resultater (abstrakt #LBA24) til fase 2-studiet, TROPHY-01, hvis indledende resultater blev fremlagt på sidste års ESMO og viste en flot generel responsrate.

Den fulde titel på abstraktet er: 

“TROPHY-U-01 Cohort 1 Final Results: A Phase 2 Study of Sacituzumab Govitecan (SG) in Metastatic Urothelial Cancer (mUC) That Has Progressed After Platinum (PLT) and Checkpoint Inhibitors (CPI)” 

Vi vil også få indsigt i de patientrapporterede oplysninger (PRO-data) koblet til det positive checkpoint-hæmmer-studiet IMvigor130 (abstrakt #698O), som blandt andet blev fremlagt ved sidste års ESMO med positive resultater i forhold til progressionsfri overlevelse hos patienter med avanceret eller metastatisk blærekræft. 

Udredning af skuffende blærekræft-resultater

Derudover vil vi få indblik i to fase III-studier, som ikke har nået sine primære endepunkter. Det gælder blandt andet, DANUBE, som har afprøvet durvalumab som førstelinjebehandling med og uden tremelimumab mod lokal-avanceret eller metastatisk blærekræft, som ikke kan opereres væk.

Selskabet AstraZeneca meldte i marts, at forsøget ikke havde nået sine primære endepunkter, som var at forbedre den generelle overlevelse.

“A phase III, randomized, open-label study of first-line durvalumab (D) with or without tremelimumab (T) vs standard of care chemotherapy in patients with unresectable, locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (DANUBE)”

Bagom KEYNOTE-361

Ligesådan kan vi på denne session få indblik i de skuffende resultater fra KEYNOTE-361 (abstrakt #LBA23), der har undersøgt Keytruda (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi i førstelinje mod avanceret eller metastatisk blærekræft. Behandlingsarmen sammenlignes med kemoterapi alene. 

Selskabet MSD meldte i juni i år, at studiet desværre ikke havde nået sine primære endepunkter: generel overlevelse og progressionsfri overlevelse.

”Mens vi er skuffede over disse undersøgelsesresultater, er pembrolizumab blevet etableret som en vigtig mulighed i behandlingen af metastatisk blærekræft, og vi er forpligtet til at fortsætte vores forskning for at hjælpe flere patienter med denne sygdom. Vi er taknemmelige for patienterne og efterforskerne for deres deltagelse i denne undersøgelse,” udtalte Roy Baynes, der er læge og senior vicepræsident og chef for global klinisk udvikling samt Chief Medical Officer hos Merck. 

Hvad der yderligere ligger bag det skuffende resultat, kan vi altså muligvis blive klogere på under sessionen. 

Titlen på LBA-abstraktet er:

“Pembrolizumab (P) combined with chemotherapy (C) vs C alone as first-line (1L) therapy for advanced urothelial carcinoma (UC): KEYNOTE-361”

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift