Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nubeqa forbedrer samlet overlevelse ved kastrationsresistent prostatakræft

ESMO: Antihormonbehandlingen Nubeqa (darolutamid) sammen med androgen-deprivationsterapi (ADT) øger samlet overlevelse signifikant ved ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft sammenlignet med placebo og ADT, viser fase 3-studiet ARAMIS.

Resultaterne er blevet fremlagt på årets ESMO som e-poster (abstrakt #633p), men de er også udgivet i The New England Journal of Medicine.

Studiets forfattere fandt en signifikant overlevelsesgevinst i darolutamid-armen, selvom mere end halvdelen af patienterne i placebogruppen efterfølgende fik behandling med darolutamid eller en anden livsforlængende behandling. 

Samlet overlevelse efter tre år var 83 procent i darolutamid-gruppen og 77 procent i placebogruppen. Risikoen for død var signifikant lavere med 31 procent i darolutamid-gruppen end i placebogruppen (HR for død, 0,69; 95% KI 0,53 til 0,88; p = 0,003). 

Darolutamid-behandlingen var også forbundet med en signifikant fordel med hensyn til alle andre sekundære endepunkter, inklusive tiden til den første symptomatiske skelethændelse og tiden til første anvendelse af cytotoksisk kemoterapi. 

Resultaterne af den endelige analyse af sikkerhedsprofilen for darolutamid er i overensstemmelse med resultaterne af den tidligere rapporterede primære analyse. Træthed blev rapporteret hos 13,2 procent af patienterne i darolutamid-gruppen. Forekomsten af ​​alle andre bivirkninger, der forekom hos mere end fem procent af patienterne i begge grupper, var generelt ens.

Darolutamid var ikke forbundet med en højere forekomst af bivirkninger, der vides at være forbundet med andre androgen-receptorhæmmere end placebo. Livskvalitet blev opretholdt i hele behandlingsvarigheden. 

Efter at resultaterne af den primære endepunktsanalyse viste sig at være positive, opstod der en afblinding af behandlingsarmene, og patienter i placebogruppen fik lov til at krydse over for at få åben darolutamid-behandling. 

Den mediane opfølgningstid var 29,0 måneder. På tidspunktet for afblinding af dataene krydsede alle 170 patienter, der stadig fik placebo, for at få darolutamid; 137 patienter, der var ophørt med placebo inden afblinding, havde fundet mindst en anden livsforlængende behandling.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift