Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny retningslinje for prostatakræft sendt i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret national klinisk retningslinje vedrørende rehabilitering af personer med prostatakræft i høring hos en række relevante selskaber, organisationer og interessenter. 

Siden de oprindelige retningslinjer blev udgivet i 2016, er der kommet ny viden på området. Denne viden ligger til grund for opdateringen af den nye retningslinje. Af udkastet til den opdaterede  retningslinje fremgår det, at opdateringerne bl.a. omhandler superviseret træning, systematisk vurdering for depression og effekten af sexologisk rådgivning. Med opdateringerne søger man således i højere grad end hidtil at få taget hånd om de mange følgevirkninger, der relaterer sig til at have haft prostatakræft og være blevet behandlet for sygdommen.

”For de fleste får en diagnose med prostatakræft stor indflydelse på deres efterfølgende liv, og selve kræftbehandlingen kan også medføre stort ubehag og forskellige bivirkninger. Retningslinjen fokuserer på de indsatser, som kan hjælpe på eller lindre bivirkningerne efter behandlingen. Der er i kommet meget ny forskning om brugen af træning. Derfor er det et af de områder, som vi har uddybet i retningslinjen,” udtaler formand for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, Maria Herlev Ahrenfeldt, i en pressetekst fra Sundhedsstyrelsen. 

Formålet med den opdaterede retningslinje er at medvirke til, at der bliver en større ensartethed i de valgte rehabiliteringsindsatser samt at give vidensbaserede nationale anbefalinger for den rehabilitering, som patienter med prostatakræft får. Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger og materialer på området. Retningslinjen er i høring frem til den 29. januar 2021. 

Omkring 4.500 personer får hvert år prostatakræft. De mest almindelige måder at behandle prostatakræft på er, at prostata bliver fjernet, strålebehandlet eller behandlet med hormoner og/eller kemoterapi.  

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift