- først med nyheder om medicin

Kun langvarig anti-androgenterapi mindsker risikoen for metastaser ved prostatakræft

ESMO: 24 måneders anti-androgen behandling er bedre end 6 måneders behandling efter postoperativ strålebehandling af prostatakræft. Mens den langvarige anti-androgene behandling mindsker risikoen for metastaser, er der ingen effekt af kortvarig behandling.

Det viser de første resultater af RADICALS-HD-studiet, som netop er præsenteret på Presidential Symposium på ESMO 2022 (abstract #LBA9).

”Det har længe været uvist, hvor lang tid den anti-androgene behandling bør vare. Nu har vi resultater af et stort studie med høj datakomplethed, som viser, at 24 måneders anti-androgen behandling er mere effektiv end 6 måneders behandling, og at der faktisk ikke observeres gavnlig effekt af kortvarig behandling,” siger Peter Meidahl Petersen, overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Kræftsygdomme og medforfatter til studiet.

I RADICALS-HD blev 2.839 patienter, som havde gennemgået postoperativ strålebehandling, randomiseret til enten 0, 6 eller 24 måneders anti-androgen behandling. De fleste patienter blev randomiseret i to settings med hver to arme: None-vs-Short (0 eller 6 måneders behandling) eller Short-vs-Long (6 eller 24 måneders behandling).

I Short-vs-Long-armen gav 24 måneders anti-androgen behandling en signifikant forbedret metastasefri overlevelse sammenlignet med 6 måneders behandling efter en median opfølgning på 9 år (HR 0,77; 95% CI 0,61-0,97).

I None-vs-Short-armen var der imidlertid ingen gevinst at hente ved seks måneders anti-androgen behandling sammenlignet med ingen behandling.

”Det er overraskende, at vi med stå stort et materiale ikke finder nogen forskel på nul og seks måneders behandling. Vi havde nok håbet, at der var en god effekt af seks måneders behandling, så vi kunne nøjes med det,” siger Peter Meidahl Petersen.

Opmuntrende resultater

I en pressemeddelelse fra ESMO konstaterer førsteforfatter Chris Parker fra The Institute of Cancer Research i London, at strålebehandling uden anti-androgen behandling er tilstrækkeligt for nogle patienter.

”Forsøget viser opmuntrende resultater med strålebehandling uden hormonbehandling. Patienter, der er bekymrede for bivirkninger ved hormonbehandling, kan beroliges med, at strålebehandling alene er en god mulighed.”

Peter Meidahl Petersen stemmer i:

”Overordnet tyder det på, at strålebehandling er tilstrækkeligt for mange patienter, hvilket er opmuntrende. Men studiet viser samtidig, at højrisikopatienter nok bør tilbydes den langvarige hormonbehandling efter strålebehandling.”

Gevinsten ved den langvarige hormonbehandling er til gengæld ikke så stor, at den nødvendigvis opvejer bivirkningerne – heller ikke hos højrisikopatienter.

”Studiet inkluderer et stort antal patienter, hvilket giver os dyrebar viden om, hvem der har mest gavn af den langvarige hormonbehandling, og vi får et bedre grundlag for at udvælge de patienter, som har mest brug for den. Men det er en hård og langvarig behandling med svære bivirkninger, så det er nødvendigt at tage en lang snak med patienterne om, hvorvidt de vil udsætte sig selv for hormonbehandlingens bivirkninger for potentielt at forhindre sygdommen i at udvikle sig,” siger Peter Meidahl Petersen.

Tilgangen til anti-androgen behandling varierer rundt omkring i verden. I Danmark er praksis, at man enten giver ingen eller 24 måneders behandling. Derfor vil resultaterne formentlig ikke ændre praksis betydeligt i Danmark. Peter Meidahl Petersen forventer dog, at man vil udvikle en model, som på baggrund af patientkarakteristika kan beregne, hvilke patienter der har gavn af langvarig anti-androgen behandling, og hvilke der kan nøjes med stråleterapi efter operation.

Ingen overlevelsesgevinst

I RADICALS-HD førte seks måneders anti-androgen som bekendt ikke til forbedret metastasefri overlevelse sammenlignet med ingen behandling. Dog var tiden til senere hormonbehandling forlænget med anti-androgen behandling. Der var ingen forskel på samlet overlevelse.

I Short-vs-Long-armen (6 måneder eller 24 måneders behandling) var der både bedre metastasefri overlevelse og længere tid til næste homonbehandling med den langvarige behandling, men heller ikke her var der en samlet overlevelsesgevinst.

Det er værd at bemærke, at gruppen af patienter i None-vs-Short-armen havde færre risikofaktorer sammenlignet med gruppen af patienter i Short-vs-Long-armen.

”Forskellen er lille, men der må forventes mindre effekt af hormonbehandling hos patienter, som ikke er så syge, sammenlignet med en sygere patientgruppe. Det kan have haft indflydelse på de negative resultater i None-vs-Short-armen,” siger Peter Meidahl Petersen.