Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antiviral behandling forlænger levetid markant ved hjernekræft

Antiviral behandling i tillæg til standardbehandling mod glioblastom fordobler den gennemsnitlige levetid sammenlignet med standardbehandling alene, viser restrospektivt studie.

Den antivirale behandling virker mod det virus, der hedder cytomegalovirus, og blev givet som pille til i alt 102 patienter. Cytomegalovirus findes i næsten alle glioblastomtumorer. Resultaterne fra studiet er udgivet i tidsskriftet Clinical Cancer Research, og selv om behandlingen ikke er en kur, er resultaterne lovende, vurderer professor Jiri Bartek fra Kræftens Bekæmpelse, som har deltaget i forskningen: 

”Medicinen omtrent fordoblede den gennemsnitlige levetid for patienterne. De, der fik den, levede i gennemsnit 24 måneder, mens de, der fik standardbehandlingen, i gennemsnit levede 13 måneder,” udtaler han i en nyhed på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Nu igangsættes et kontrolleret studie

Studiet er ikke et kontrolleret lodtrækningsstudie, men et ’retrospektivt case-kontrol’-studie med deltagelse fra Danmark og Sverige. Forskerne har igennem en årrække opsamlet resultater fra patienter, der har fået enten forsøgsbehandling sammen med standardbehandling, eller kun standardbehandling. Det er behæftet med en række usikkerheder.

De svenske og danske forskere har derfor sat et randomiseret, kontrolleret studie op for at efterprøve resultaterne, og de tror på, at de er på rette spor: 

”De resultater vi ser nu, stemmer overens med resultaterne fra et tilsvarende, mindre forsøg, som vi offentliggjorde for nogle år siden. Dengang deltog 22 patienter, og de, der fik mindst seks måneders behandling med antivirusmidlet havde en gennemsnitlig levetid på 24,1 måneder. Det resultat er næsten identisk med de resultater, vi ser nu, næsten ti år senere, og det giver os håb om, at vi har fat i en biologisk vigtig mekanisme,” siger Cecilia Söderberg-Naucler til Kræftens Bekæmpelse. Hun er professor ved Karolinska Instituttet i Stockholm og har ledet forskningen. 

Et tværnordisk samarbejde

Forskningen er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Karolinska Instituttet i Sverige og Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Patienterne, der indgik i forsøget, var først blevet opereret for glioblastom, og fik dernæst standardbehandling i form af strålebehandling kombineret med midlet temozolomid.

De 102 patienter i den eksperimentelle arm fik antivirus middel af typen Valganciclovir. Kontrolgruppen bestod af 213 patienter med glioblastom, som fik standardbehandling uden Valganciclovir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift