Mekinist med Tafinlar er sikker og effektiv for børn med BRAF V600-muterede gliomer

Alders- og vægtbaseret dosering af Mekinist (trametinib) med eller uden Tafinlar (dabrafenib) viser håndterbar sikkerhed og klinisk effekt og tolerabilitet hos børn med BRAF V600-muteret low grade hje (LGG'er) i et nyligt publiceret fase I/II-studie.

Det nye studie, der er publiceret i Journal of Clinical Oncology, er et firedelt fase I/II-studie med deltagelse af patienter under 18 år med recidiverende/refraktære maligniteter: Mekinist-monoterapidosisfund (del A) og sygdomsspecifik ekspansion (del B), og Tafinlar plus Mekinist dosisbestemmelse (del C) og sygdomsspecifik ekspansion (del D).

Det primære endepunkt i del A og C var at bestemme pædiatrisk dosering. Sygdomsspecifik effektivitet og sikkerhed (på tværs af dele A-D) var sekundære mål.

Samlet set fik 139 patienter Mekinist (91 patienter) eller Tafinlar plus Mekinist (48 patienter). Dosisbegrænsende toksicitet ved Mekinist (del A) inkluderede slimhindebetændelse (tre patienter) og hyponatriæmi (to patienter). Der var ingen dosisbegrænsende toksicitet ved kombinationsbehandling (del C).

Den anbefalede fase II-dosis af Mekinist, med eller uden Tafinlar, var 0,032 mg/kg én gang dagligt for patienter under seks år og 0,025 mg/kg én gang dagligt for patienter i alderen seks til 18 år. Tafinlar-dosering i kombinationen var som tidligere identificeret for monoterapi.

Hos 49 patienter med BRAF V600-muterede gliomer (LGG, 47 patienter) på tværs af alle fire undersøgelsesdele var de objektive responsrater 15 procent (95 procent CI, 1,9 til 45,4) for monoterapi (13 patienter) og 25 procent (95 procent CI, 12,1 til 42,2) for kombinationsbehandling (36 patienter). Bivirkningsrelaterer behandlingsophør var mere almindeligt med monoterapi end med kombinationsbehandling (54 procent mod 22 procent).