For første gang: Immunterapi bremser metastatisk næsehulekræft

Tislelizumab sammen med kemoterapi forbedrer den progressionsfrie overlevelse (PFS) for personer med den sjældne form for hoved-halskræft nasopharyngeal cancer sammenlignet med placebo plus kemoterapi.

Det viser en opdateret analyse fra RATIONALE-309-studiet, som ifølge forskerne bag understøtter brugen af tislelizumab og kemoterapi som førstelinjebehandling af RM NPC.

Ved interimanalysen (efter en gennemsnitlig opfølgning på 10 måneder) opfyldte RATIONALE-309 sit primære endepunkt, da førstelinje-tislelizumab plus kemoterapi signifikant forbedrede PFS hos patienter med recidiverende/metastaserende nasopharyngeal cancer (RM NPC) sammenlignet med placebo plus kemoterapi. Tislelizumab plus kemoterapi havde desuden en acceptabel sikkerhedsprofil.

I den opdaterede analyse rapporteres PFS, PFS efter næste behandlingslinje (PFS2) og samlet overlevelse (OS) med en gennemsnitlig opfølgning på 15,5 måneder. I alt 263 kvalificerede patienter med RM NPC blev randomiseret 1:1 til enten at modtage tislelizumab 200 mg intravenøst ​​(IV) eller placebo på dag et plus gemcitabin (1 g/m2 IV på dag et og dag otte) plus cisplatin (80 mg/m2 på dag et) hver tredje uge i fire-seks cyklusser, efterfulgt af tislelizumab eller placebo hver tredje uge indtil sygdomsprogression, uacceptabel toksicitet eller abstinenser. Efter sygdomsprogression kunne patienter i placebo-armen modtage tislelizumab monoterapi.

Ved data cut-off var PFS i overensstemmelse med den foreløbige dataanalyse og viste signifikant forbedring for tislelizumab plus kemoterapi versus placebo plus kemoterapi. Den gennemsnitlige PFS for de patienter, som fik tislelizumab plus kemoterapi, var 9,6 måneder, mens den var 7,4 måneder for dem, der fik placebo plus kemoterapi (HR: 0,50).

Den gennemsnitlige PFS2 og OS blev ikke nået for tislelizumab plus kemoterapi-armen og var henholdsvis 13,9 måneder og 23,0 måneder for placebo plus kemoterapi-armen. Sammenhængen af ​​tumormikromiljøtræk ved genekspressionsanalyse med klinisk fordel vil blive præsenteret på et senere tidspunkt.