Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studie om mundsvælgskræft rejser spørgsmål om HPV-vaccination af drenge

ASCO 2017: Mundsvælgkræft, der ofte skyldes Human papillomavirus (HPV)-infektion, er hos mænd en sygdom i kraftig stigning, men det kunne forebygges effektivt med HPV-vaccinen.

Det viser et studie, der med succes har HPV-vaccineret unge mænd, og som rejser spørgsmålet, om det er på tide også at tilbyde drenge HPV-vaccinen.

Lena Specht

Det mener professor på Rigshospitalet Lena Specht, som overværede mandagens store orale session om hovedhalskræft på ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt 6003).

”Der blev præsenteret resultater fra et spændende stort populationsstudie, som har undersøgt, hvorvidt yngre mænd og kvinder (i alderen 18-33 år, red.), der bliver vaccineret mod HPV, får infektion med HPV-virus. Resultaterne viste, at de deltagende efter en opfølgning på gennemsnitligt fire år, efter de var blevet vaccineret, ikke var blevet inficeret med HPV,” siger Lena Specht.

Hun mener, at resultaterne er særdeles væsentlige i diskussionen om, hvorvidt HPV-vaccinen ikke kun skal gives til unge piger, men også til drenge.

”De vil have betydning for, om vi skal tilråde, at mænd også får vaccinen. Nu ved vi, at vaccinen forbygger infektionen, i hvert fald inden for de første fire-fem år. Mundsvælgkræft er en sygdom, som også i Danmark stiger voldsomt. Resultaterne underbygger, at det er vigtigt at overveje, om vi ikke også skal vaccinere drengene,” siger Lena Specht.

Selvom hun påpeger, at det er nødvendigt at observere vaccinens effekt på mundsvælgkræft i længere tid, end det omtalte studie har gjort, er hun optimistisk.

”Vi ved, at den HPV-infektion, der ligger til grund for hovedhalskræft, typisk har fundet sted ti år før det tidspunkt, hvor tumoren manifesterer sig. Derfor kræver det lidt længere observationstid, før vi ved, om vaccinen på lang sigt vil forhindre eller mindske risikoen for mundsvælgkræft. Men det kunne det godt tyde på, når vaccinen forhindrer, at infektionen opstår. Det ser meget lovende ud,” siger Lena Specht.

Om mundsvælgkræft

Mundsvælgskræft, typisk i mandlerne, er den kræftsygdom, der viser den største stigning hos mænd. Sygdommen er i epidemisk stigning over hele den vestlige verden, og der diagnosticeres cirka 400 nye tilfælde af svælgkræft om året i Danmark. Traditionelt har forbrug af tobak og alkohol været den hyppigste årsag til udviklingen af kræft i mundsvælget, men den stigende gruppe af kræfttilfælde er vist, blandt andet i danske undersøgelser, at være forårsaget af HPV, som også er en kendt årsag til livmoderhalskræft. I Danmark er forekomsten af mundsvælgkræft femdoblet i løbet af de sidste 30 år, og en stor del af stigningen  er forårsaget af HPV.

Tags: ASCO 2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift