Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kemo før Covid-19-infektion øger kræftpatienters risiko for at dø

Hvis en person med kræft i brystkasseområdet, såsom lungekræft, er blevet behandlet med kemoterapi op til tre måneder forinden Covid-19-diagnose, har vedkommende over 60 procent højere risiko for at dø, viser data fra det internationale Covid-19-register TERAVOLT.

Patienter med torakal kræft (f.eks. lungekræft, lungehindekræft og carcinoide svulster) bliver allerede betragtet som værende i høj risiko for svære følger ved Covid-19-infektion blandt andet pga. af alder, komorbiditeter og allerede eksisterende lungeskade.

Men nu kan behandling med kemoterapi altså tælles med i posen af faktorer, der øger risikoen for at dø ved en Covid-19-infektion.

Af de undersøgte kræftbehandlinger, var det kun kemoterapi, der var associeret med øget risiko for at dø ved Covid-19-infektion, konkluderer forskerne bag analysen, der blev fremlagt under ASCO 2020 (abstrakt LBA111).

”Der er mange spørgsmål lige nu, og ikke mange svar. Disse fund giver os nogle indsigter i resultater for patienter med kræft, der får Covid-19,” siger ASCO’s direktør og læge Howard A. Burris III om studiet i en pressetekst på ASCO’s hjemmeside.

Kemo- øger risiko mere end immunterapi

Data stammer fra det nyoprettede, internationale register TERAVOLT – en sammenskrivning af Thoracic Cancers International Covid-19 Colaboration.  

Ved analysetidspunktet indgik 400 patienter.

Analysen viste ved 14 dage follow-up, at: 

  • Kun patienter, der blev behandlet med kemoterapi (alene eller i kombination med andre behandlinger) op til tre måneder før Covid-19-diagnosen, havde en signifikant øget risiko (64 procent) for at dø af virussen sammenlignet med patienter, der ikke fik kemoterapi.
  • Af de 144 patienter, der døde, så døde 79,4 procent (112) på grund af Covid-19 og 10,6 procent (15) på grund af kræft.
  • Behandling med immunterapi eller tyrosinkinase-hæmmere var ikke associeret til øget risiko for at dø af Covid-19.
  • Forskellige Covid-19-behandlinger var ikke associeret til øget eller formindsket risiko for død.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift