Professor: Triple-behandling står til at blive ny standard mod metastatisk prostatakræft

ASCO-GU: En kombination af kemoterapi og maksimal androgen blokade  - dvs. kastrationsbehandling (ADT) plus en moderne androgenreceptor-hæmmer – står til at blive ny standard mod nydiagnosticeret metastatisk og hormonfølsom prostatakræft, vurderer overlæge Andreas Røder. 

”Alle patienter med metastatisk prostatakræft, der vurderes at tåle kemoterapi og supplerende hormonbehandling, bør tilbydes behandlingen. Nu,” siger Andreas Røder, der er professor i urologi ved Københavns Universitet og overlæge på og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center ved Rigshospitalet. 

Han fortsætter: 

”Da alle præparaterne er godkendt i behandlingen af metastatisk prostatakræft, så forventer jeg, at Medicinrådet selv vil tage sagen op hurtigst muligt. Abirateron acetat og docetaxel er sågar begge godkendt til indikationen nydiagnosticeret metastatisk prostatakræft, så jeg kan ikke se, at der er noget, som forhindrer, at vi ibrugtager behandlingen med det samme.” 

Meldingen kommer ovenpå resultaterne fra endnu et fase III-studie, der demonstrerer, at man ved at behandle nydiagnosticeret metastatisk prostatakræft aggressivt fra starten, kan øge overlevelsen markant.

I dette tilfælde var det resultater fra det længeventede fase III-studie, ARASENS, der fastslog konklusionen for Andreas Røder. I studiet blev androgenreceptor-hæmmeren, Nubeqa (darolutamid), afprøvet i kombination med ADT og kemoterapi til patientgruppen. 

Resultaterne fra ARASENS blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres for genitourinære kræftformer, ASCO-GU, under oral abstract session torsdag den 17. februar, 2022 (abstrakt #13). 

Effekt på tværs af lægemiddelklasse

Darolutamid, som er en nyere antiandrogen medicin, er lige nu kun godkendt til højrisiko ikke-metastaserende, hormonresistent prostatakræft i Danmark, men hvis resultaterne præsenteret på ASCO-GU står til troende, bør behandlingen altså, ifølge Andreas Røder, principielt stå til at rykke op til også kunne anvendes mod metastatisk sygdom, der er kastrationsfølsom.

Det tror Andreas Røder kommer til at ske, for resultaterne fra ARASENS flugter med, hvad man har set i andre studier, hvor man har brugt lignende lægemidler i samme klasse som darolutamid.

”Nøjagtig som vi har set i PEACE-1 (hvor man afprøvede abirateron i stedet for darolutamid, red.), tyder disse data på, at selvom behandlingshyppigheden i placeboarmen var større end i triple-armen, så holder overlevelseseffekten. Det antyder, at selvom vi har været lidt i tvivl om betydningen af kemoterapi, som det ene led i denne her kombinationsbehandling, så viser de to studier nu, at der er en stærk synergistisk effekt mellem maksimal androgen blokade (ADT + AR-antagonist, red.) og taxan kemoterapi,” siger han.

Effekten er til stede uanset metastatisk byrde

ARASENS-studiet underbygger samtidig, at triple-kombinationen er effektiv mod metastatisk prostatakræft uanset sygdomsbyrde. 

”Det er noget, der har været diskuteret livligt, siden Christoffer Sweeney præsenterede CHAARTED-studiet, hvor kemoterapi kun var effektivt blandt patienter med høj byrde af metastaser. Med data fra STAMPEDE-, ARCHES-, TITAN-, PEACE-1- og nu ARASENS-studiet, hvor man har set effekt uanset sygdomsbyrde, synes den diskussion snart at være slut,” siger Andreas Røder.

Den næste udfordring bliver at vælge, hvilken af de tilgængelige AR-antagonister, man vil bruge i triple-kombinationen.

”Det må vurderes individuelt, men pris for behandlingen får naturligvis også en betydning,” siger Andreas Røder og bemærker i denne forbindelse, at abirateron acetat i løbet af 2022 kan sælges generisk, og derfor forventer han, at prisen på behandlingen vil blive nedjusteret. 

”Det vil gøre det endnu mere attraktivt at behandle denne patientgruppe, som man har gjort i PEACE-1,” siger han og slutter:

”Vi vil i hvert fald følge udviklingen med stor interesse.”

Resultater fra ARASENS

Fra november 2016 til juni 2018 blev 1.306 patienter randomiseret til enten at modtage darolutamid i kombination med ADT og kemoterapi eller til placebo i kombination med ADT og docetaxel.

Medianalderen var 67 år i begge arme. 

Ved data cut-off i oktober 2021 viste resultatet, at:

  • Darolutamid reducerede risikoen for død signifikant med 32,5 procent i forhold til placebo (HR 0,675, 95 % CI 0,568-0,801; P<0,0001). 
  • Den signifikante forbedring af samlet overlevelse (OS) blev observeret, selvom væsentligt flere atienter modtog efterfølgende livsforlængende systemisk antineoplastisk behandling i placebo-armen (75,6 proent) sammenlignet med darolutamid-armen (56,8 procent).
  • Den betydelige OS-fordel var desuden konsistent på tværs af forudspecificerede subgrupper.
  • Derudover forsinkede darolutamid-kombinationen signifikant tiden til kastrationsresistens sammenlignet med placebo (HR 0,357, 95 % CI 0,302–0,421; P<0,0001). 
  • Tid til smerteprogression var også signifikant længere i darolutamid-armen i forhold til placebo (HR, 0,792, 95 % CI 0,660-0,950; P= 0,0058).

Forekomsten af bivirkninger var ens mellem behandlingsarme, og forekomsten af ​​de mest almindelige TEAE'er (≥10%) var højest under den overlappende docetaxel-behandlingsperiode for begge arme, med grad 3/4 TEAE'er på 66,1 procent i darolutamid-armen og 63,5 procent i placebo-armen, hovedsagelig på grund af neutropeni (henholdsvis 33,7 procent mod 34,2 procent).

TEAE'er førte til seponering af behandlingen i 13,5 procent af patienterne i darolutamid-armen og 10,6 procent af patienterne i placebo-armen.