Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unge kræftpatienter har markant forhøjet risiko ved covid-19

ESMO: Risikoen for at dø af covid-19 er tre til fire gange højere for yngre mennesker, som enten har eller har haft kræft, end for andre covid-19-patienter. Trods det er kræftpatienter hidtil ikke så ofte kommet i intensiv behandling eller fået ventilation, som andre covid-19-patienter.

Det viser nye registerdata fra indlagte cancerpatienter i Storbritanien, som er fremlagt (Abstrakt 1670O) på dette års virtuelle ESMO-kongres.  

Patienter, som enten har haft eller har kræft, viser samme symptomer ved covid-19 som andre patienter, men dødeligheden blandt kræftpatienterne er markant forhøjet blandt yngre kræftpatienter, fortæller professor Carlo Palmieri fra Clatterbridge Cancer Center NHS Foundation Trust, Liverpool, i en præsentation af foreløbige data fra den britiske covid-19 population. 

Indtil nu er der analyseret data fra 66.594 indlagte covid-19 patienter under den såkaldte Clinical Characterisation Protocol UK, som briterne har haft klar i tilfælde af udbrud af epidemier som coronaepidemien.

Protokollen, som er en del af WHO’s covid-19 Clinical Information Network and international Severe Acute Respiratory and emerging Infections Consortium, blev aktiveret i januar 2020, og de prospektive data i studiet stammer fra 258 klinikker i Storbritanien fra januar til august 2020. 59.568 havde ikke kræft (89.5 procent), mens i alt 7.026 registreret som kræftpatienter, heraf 5.346 som tidligere patienter (otte %), og 1.680 med aktiv sygdom (2,5 %).

De tre grupper har stort set identiske profiler hvad angår anden sygdom og covid-19-symptomer, men forskerne har fundet betydelig forskel i hvor intensivt deres covid-19-sygdom er blevet behandlet. Således har 14.5 procent af covid-19-patienterne uden kræft været i intensiv behandling, mod 7.6 procent af patienter med en historik med kræft og 9.5 procent af patienterne med aktiv kræftsygdom. Ligeledes har omkring dobbelt så stor en andel af kohorten uden kræft fået ventilationsbehandling, som i de to grupper med tidligere og nuværende kræftpatienter (8.9 procent mod 4.1 og 4 procent). Dødeligheden er ligeledes markant forhøjet blandt kræftpatienterne med knap 30 procent dødsfald blandt indlagte covid-19-patienter uden kræft, og henholdsvis 44.3 procent og 42.3 procent blandt patienter med tidligere eller aktiv kræft. 

Nærmere analyser af data viser, at forskellen i dødelighed især ses blandt patienter under 50 og 70 år, mens forekomsten begynder at udligne sig mellem grupperne for hvert tiår derefter. 

Studiet af data fra Clinical Characterisation Protocol UK vil fortsat blive analyseret, men indtil videre håber forskerne, at resultaterne vil klæde beslutningstagere og patienter og pårørende bedre på til at træffe beslutninger om behandling af covid-19, sagde Carlo Palmieri ved præsentationen. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift