Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Fem nye projekter får støtte af DCCC

Fem netværksgrupper og initiativer har samlet fået tildelt 900.000 kr. af Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC til at støtte nationale og tværfaglige projekter.

Der har denne gang været lidt færre ansøgninger end i de første runder, måske på grund af en deadline i slutningen af sommerferien, men ansøgningerne har generelt været gode, lyder det fra formanden for bedømmelsesudvalget Cai Grau.

De fem netværk og initiativer, der har fået tildelt støtte, har alle det til fælles, at de har et nationalt sigte og et tværfagligt samarbejde. Med støtten forpligter de sig desuden til, at deres arrangementer er åbne for alle og skal offentliggøres på www.dccc.dk

DCCC har en årlig pulje, der er afsat til at støtte tværfaglige, nationale initiativer og netværk. Den samlede pulje for 2018 er på fem mio. kr. og man kan søge fire gange årligt om op til 200.000 kr. til én aktivitet.

Næste ansøgningsrunde er den 16. oktober 2018, hvor opslaget bliver slået op på Danish Comprehensive Cancer Centers hjemmeside, http://www.dccc.dk/sog-stotte/ . På hjemmesiden kan man læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen samt finde flere informationer, om de projekter, der allerede har modtaget støtte (http://www.dccc.dk/projekter-- netvark/).

De fem projekter, der har modtaget støtte, er:

1. Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Projektbeskrivelse: Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS med henblik på:

 • at afholde nationale netværksmøder/konferencer
 • at udarbejde, offentliggøre og vedligeholde danske behandlingsvejledninger inden for neuroendokrine tumorer
 • at etablere og vedligeholde en platform (webside) til udbredelse af relevante nyheder og materiale
 • at organisere seminarer med nationale og internationale oplægsholdere med det formål at styrke dansk forskning i emnet samt opretholde og udbygge nordiske og internationale forskningsrelationer

Bevillingsmodtager: Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Beløb: 150.000 kr.

2. Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

Projektbeskrivelse: Patienter med lokalavanceret kræft i lunge eller spiserør tilbydes kemoterapi og strålebehandling med det formål at helbrede. Medbestråling af hjertet kan medføre øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Dyslipidemi er en anden risikofaktor for hjertesygdom, der kan mindskes med behandling af statin. I dette studie undersøges den prognostiske værdi af calcium score i coronarkar før og under strålebehandling. Disse oplysninger sammenholdes med stråledosis givet til hjertet samt overlevelse. Endelig undersøges om behandling med statiner er forbundet med bedre overlevelse hos de samme patienter.

Tværfaglig organisation: DCCC COR

Bevillingsmodtager: Marianne Nordsmark, MD, ph.d., Ass. professor, onkologisk afdeling, AUH

Beløb: 200.000 kr.

3. DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Projektbeskrivelse: Vi vil etablere et nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO) med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patient rapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG-erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Tværfaglig organisation: DCCC nationalt center for Stråleterapi

Bevillingsmodtager: Birgitte Vrou Offersen, professor, overlæge, kræftafdelingen, AUH

Beløb: 187.000 kr.

4. DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Projektbeskrivelse: Formålet med DCCC - AGE er at skabe et nationalt netværk for at facilitere forskning indenfor vurdering, optimering og behandling af ældre kræftpatienter. Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter: de ældre. Netværket skal have fokus på onkogeriatriske problemstillinger og bidrage til, at ældre kræftpatienter får et optimeret og individualiseret forløb med udgangspunkt i patientens samlede ressourcer og ønsker. Dette kan bl.a. iværksættes ved at formulere nye nationale tværfaglige forskningsprojekter.

Bevillingsmodtager: Trine Lembrecht Jørgensen, afdelingslæge, Onkologisk Afd. R, OUH

Beløb: 200.000 kr.

5. Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Projektbeskrivelse: Brachyterapi er en kræftbehandlingsform, hvor en radioaktiv kilde placeres inde i tumoren. Dosis er meget lokaliseret, hvilket kræver at kilden placeres med millimeters præcision. I modsætning til andre strålebehandlingsformer, eksisterer der i dag ikke online monitorering i forbindelse med afgivelse af brachyterapi. I dette projekt vil et nyligt udviklet monitoreringssystem blive implementeret i tre danske kræftafdelinger. Formålet er at sikre at eventuelle fejl bliver opdaget under behandlingen, så behandlingen kan afbrydes og korrigeres før den fulde dosis afleveres.

Bevillingsmodtager: Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc, AUH

Beløb: 165.000 kr.

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.