- først med nyheder om medicin

Fem nye projekter får støtte af DCCC

Fem netværksgrupper og initiativer har samlet fået tildelt 900.000 kr. af Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC til at støtte nationale og tværfaglige projekter.

Der har denne gang været lidt færre ansøgninger end i de første runder, måske på grund af en deadline i slutningen af sommerferien, men ansøgningerne har generelt været gode, lyder det fra formanden for bedømmelsesudvalget Cai Grau.

De fem netværk og initiativer, der har fået tildelt støtte, har alle det til fælles, at de har et nationalt sigte og et tværfagligt samarbejde. Med støtten forpligter de sig desuden til, at deres arrangementer er åbne for alle og skal offentliggøres på www.dccc.dk

DCCC har en årlig pulje, der er afsat til at støtte tværfaglige, nationale initiativer og netværk. Den samlede pulje for 2018 er på fem mio. kr. og man kan søge fire gange årligt om op til 200.000 kr. til én aktivitet.

Næste ansøgningsrunde er den 16. oktober 2018, hvor opslaget bliver slået op på Danish Comprehensive Cancer Centers hjemmeside, http://www.dccc.dk/sog-stotte/ . På hjemmesiden kan man læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen samt finde flere informationer, om de projekter, der allerede har modtaget støtte (http://www.dccc.dk/projekter-- netvark/).

De fem projekter, der har modtaget støtte, er:

1. Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Projektbeskrivelse: Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS med henblik på:

  • at afholde nationale netværksmøder/konferencer
  • at udarbejde, offentliggøre og vedligeholde danske behandlingsvejledninger inden for neuroendokrine tumorer
  • at etablere og vedligeholde en platform (webside) til udbredelse af relevante nyheder og materiale
  • at organisere seminarer med nationale og internationale oplægsholdere med det formål at styrke dansk forskning i emnet samt opretholde og udbygge nordiske og internationale forskningsrelationer

Bevillingsmodtager: Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Beløb: 150.000 kr.

2. Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

Projektbeskrivelse: Patienter med lokalavanceret kræft i lunge eller spiserør tilbydes kemoterapi og strålebehandling med det formål at helbrede. Medbestråling af hjertet kan medføre øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Dyslipidemi er en anden risikofaktor for hjertesygdom, der kan mindskes med behandling af statin. I dette studie undersøges den prognostiske værdi af calcium score i coronarkar før og under strålebehandling. Disse oplysninger sammenholdes med stråledosis givet til hjertet samt overlevelse. Endelig undersøges om behandling med statiner er forbundet med bedre overlevelse hos de samme patienter.

Tværfaglig organisation: DCCC COR

Bevillingsmodtager: Marianne Nordsmark, MD, ph.d., Ass. professor, onkologisk afdeling, AUH

Beløb: 200.000 kr.

3. DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Projektbeskrivelse: Vi vil etablere et nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO) med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patient rapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG-erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Tværfaglig organisation: DCCC nationalt center for Stråleterapi

Bevillingsmodtager: Birgitte Vrou Offersen, professor, overlæge, kræftafdelingen, AUH

Beløb: 187.000 kr.

4. DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Projektbeskrivelse: Formålet med DCCC - AGE er at skabe et nationalt netværk for at facilitere forskning indenfor vurdering, optimering og behandling af ældre kræftpatienter. Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter: de ældre. Netværket skal have fokus på onkogeriatriske problemstillinger og bidrage til, at ældre kræftpatienter får et optimeret og individualiseret forløb med udgangspunkt i patientens samlede ressourcer og ønsker. Dette kan bl.a. iværksættes ved at formulere nye nationale tværfaglige forskningsprojekter.

Bevillingsmodtager: Trine Lembrecht Jørgensen, afdelingslæge, Onkologisk Afd. R, OUH

Beløb: 200.000 kr.

5. Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Projektbeskrivelse: Brachyterapi er en kræftbehandlingsform, hvor en radioaktiv kilde placeres inde i tumoren. Dosis er meget lokaliseret, hvilket kræver at kilden placeres med millimeters præcision. I modsætning til andre strålebehandlingsformer, eksisterer der i dag ikke online monitorering i forbindelse med afgivelse af brachyterapi. I dette projekt vil et nyligt udviklet monitoreringssystem blive implementeret i tre danske kræftafdelinger. Formålet er at sikre at eventuelle fejl bliver opdaget under behandlingen, så behandlingen kan afbrydes og korrigeres før den fulde dosis afleveres.

Bevillingsmodtager: Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc, AUH

Beløb: 165.000 kr.