- først med nyheder om medicin


"Studiet bidrager til den stigende evidens for, at Lu-PSMA-617 er et vigtigt nyt redskab i behandlingen af den alvorlige prostatakræft,” siger Andreas Røder

Professor: Radionukleotid bør snarest gøres tilgængelig for danske prostatakræftpatienter

ASCO: Nye resultater fra TheraP-studiet underbygger, at PSMA-lutetium behandling har effekt ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC) og er en fremtidig standardbehandling mod alvorlig prostatakræft, mener professor og overlæge Andreas Røder.

Resultater fra studiet har tidligere vist, at radionukleotidbehandlingen Lu-PSMA-617 giver signifikante gevinster sammenlignet med cabazitaxel hos mænd med mCRPC, der er progredieret efter docetaxel. Patienter i Lu-PSMA-617-armen opnåede signifikante forbedringer i PSA-responsrate (66 procent mod 37 procent i cabazitaxel-armen), RECIST-responsrate (49 procent mod 24 procent), progressionsfri overlevelse (HR 0,63) og bedre patientrapporterede resultater.

På dette års ASCO præsenteres en længere opfølgning med overlevelsesdata (abstract #5000) fra samme studie. Sammenlignet med cabazitaxel var der ingen samlet overlevelsesgevinst med Lu-PSMA-617; Den samlede overlevelse efter begrænset gennemsnitlig overlevelsestid (RMST) var 19,1 måneder med Lu-PSMA-617 og 19,6 måneder med cabazitaxel.

”Man skal være varsom med at anlægge alt for stor betydning i de præsenterede resultater, idet studiet ikke er skaleret til at besvare, om den ene eller anden behandling er hverken ligeværdig eller bedre, hvad angår patientoverlevelse. Når det er sagt, så bidrager studiet til den stigende evidens for, at Lu-PSMA-617 er et vigtigt nyt redskab i behandlingen af den alvorlige prostatakræft,” siger Andreas Røder, leder af Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet og professor i urologi på Københavns Universitet. Han er ikke selv involveret i studiet, men har læst resultaterne.

Muligt alternativ til kemoterapi

Efter en median opfølgning på tre år var bivirkningsprofilen sammenlignelig med tidligere resultater udgivet i Lancet i 2021. Med Lu-PSMA-617 opstod der færre grad 3/4-bivirkninger end med cabazitaxel (33 procent mod 53 procent).

”Placeringen i behandlingsforløbet er stadig usikker, men det antydes her, at det måske kan anvendes som et ligeværdigt alternativ til kemoterapi med cabazitaxel med en mildere bivirkningsprofil. Der pågår allerede studier med Lu-PSMA-617-behandling i andre stadier af prostatakræft, også i Danmark, så fortællingen er ikke slut endnu,” siger Andreas Røder.

Skal tilbydes danske patienter snarest

Lu-PSMA-617 er en radioaktiv kemisk forbindelse, der injiceres i blodbanen og binder sig til prostatakræftceller, der udtrykker prostataspecifikt membranantigen (PSMA). 

Det første randomiserede studie, VISION, som undersøgte brugen af Lu-PSMA-617 over for standardbehandling, blev udgivet i 2021 i New England Journal of Medicine. Studiet inkluderede patienter med mCRPC og viste signifikant forlænget overlevelse i den eksperimentelle arm (15,4 måneder) sammenlignet med kontrolarmen (11,4 måneder).

På baggrund af resultaterne af VISION-studiet fik Lu-PSMA-617 en såkaldt ’Breakthrough Therapy Designation’ af det amerikanske lægemiddelagentur FDA, og i marts 2022 godkendte agenturet behandlingen mod mCRPC.

”Radionukleotid behandling er ikke nyt, og vi har i en årrække behandlet med Radium-223 i kastrationsresistent sygdom hos patienter med knoglemetastaser uden andre metastaser. Den samlede vurdering af VISION-studiet og TheraP er, at Lu-PSMA-617-behandling virker og har et spændende potentiale i behandlingen af prostatakræft, og den begrænser sig ikke til et specifikt spredningsmønster, hvilket gør det endnu mere attraktivt end Radium-223. Det bør gøres tilgængeligt for danske patienter hurtigst muligt. Resultaterne åbner også for den fortsatte udvikling indenfor radionukleotid behandling i prostatakræft,” siger Andreas Røder.