Overvågning af dMMR-patienter forbedrer overlevelsen

Overvågning af patienter med såkaldt Mismatch Repair defekt (dMMR) er en effektiv metode til tidlig kræftdiagnostik og intervention og forbedrer den samlede overlevelse (OS) for patienterne.

Kisquali er sikker behandling til børn med avanceret kræft

Den målrettede CDK4/6-hæmmere Kisquali (ribociclib) er en veltolereret behandling for børn med relaps/refraktær (r/r) kræft, både i kombination med topotecan og temozolomid (TOTEM) og sammen med det immunsupprimerende stof everolimus.