Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bredt samarbejde om bedre patientinvolvering

Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse er sammen med sammenslutningen af kræftlæger samt et hospital i hver region gået sammen om at udvikle en metode, som skal involvere patienter tættere i deres sygdomsforløb. 

Læs mere ...

Nivolumab godkendes til to nye indikationer

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler, at det immunterapeutiske lægemiddel nivolumab (Opdivo) godkendes til både avanceret nyrekræft (renalcellekarcinom) og lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft.

Læs mere ...

Lovende lungekræft-data for afatinib

Afatinib (Giotrif) viser superioritet i forhold til gefitinib (Iressa) med hensyn til progressionsfri overlevelse og tid til behandlingssvigt i førstelinjebehandling af patienter med fremskreden EGFR-mutationspositiv ikke-småcellet lungekræft. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift