Mindre intensiv behandling er næste store tema for hoved-halskræft

ASCO: Det næste store tema inden for hoved-halskræft bliver, om man kan mindske intensiteten af behandling hos de patienter, som er HPV-positive, og som har bedre prognose, uden at sætte deres chance for helbredelse over styr. Det spår professor på Rigshospitalet Lena Specht.

Mulig ny behandling af HPV-negative hoved-halskræftpatienter på vej

ASCO: Årets ASCO-kongres bød på nyt inden for både behandling og bivirkninger ved hoved-halskræft. Et fase II-studie, som professor på Rigshospitalet Lena Specht fremhæver som et af de mest interessante i år, handler om en mulig ny behandling af hoved-halskræftpatienter som er HPV-negative.

Langtidsdata for Opdivo bekræfter effekt mod hovedhalskræft

Sammenlignet med kemoterapi reducerer Opdivo (nivolumab) også på længere sigt risikoen for død hos patienter med tilbagevendende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN), der har oplevet svigt på platinbaseret behandling.

Forhåbninger til tidlig immunterapi mod hovedhalskræft

ESMO2017: Hovedhalskræft er en af de nyeste diagnoser, hvor immunterapi har vist sig effektiv. I øjeblikket går forskningen især på at prøve at trække stofferne længere frem i behandlingsforløbet, hvilket overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen, har store forventninger til.

ESMO2017

Immunterapi ser lovende ud mod hovedhalskræft

Immunterapi kan muligvis give en væsentlig forbedring af behandlingen af hovedhalskræft uden at øge toksiciteten – og måske på sigt føre til, at man kan skrue ned for noget af den øvrige behandling. Sådan lød det positive budskab på årets ASCO-møde.