Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PRO-data taler ikke imod brug af adjuverende Tagrisso

WCLC: Komplet tumorresekterede patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i adjuverende behandling med Tagrisso (osimertinib) oplever ikke at have en dårligere livskvalitet end patienter, som ikke får adjuverende behandling.

Læs mere ...

Bavencio EU-godkendt mod fremskredent urotelialt karcinom

Europa-Kommissionen har givet grønt lys til markedsføring af immunterapien Bavencio (avelumab) som første linje vedligeholdelsesbehandling til patienter med lokalavanceret eller metastatisk urotelialt karcinom (UC), der er progressionsfrie efter behandling med platinbaseret kemoterapi.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift