Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo plus Yervoy giver vigtig merværdi ved nyrekræft

Medicinrådet vurderer, at Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) giver en vigtig klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), sammenlignet med Sutent (sunitinib) og Votrient (pazopanib).

Læs mere ...

Fotivda giver ikke-dokumenterbar merværdi for nyrekræftpatienter

Medicinrådet vurderer, at tyrosinkinasehæmmeren Fotivda (tivozanib) giver en ikke-dokumenterbar klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling, sammenlignet med de to lignende lægemidler Votrient (pazopanib) og Sutent (sunitinib).

Læs mere ...

Kræftvejledning opfordrer til kulturændring i almen praksis

Praktiserende læger skal ikke vente på, at kræftpatienterne henvender sig. De skal selv tage kontakt, lyder det i DSAM’s vejledning om kræftopfølgning i almen praksis, som læge Helle Ibsen, der underviser i implementeringen af vejledningen, vurderer er en ny tænkemåde, der kræver tilvænning.

Læs mere ...

Netværk vil styrke samarbejde omkring patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling

Et nyt nationalt netværk., DCCC PRO, vil styrke samarbejdet omkring forskning i patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Det nye netværk skal øge fokus på problemstillinger i forbindelse med patientrapporterede oplysninger (PRO) og arbejde for, at alle patienter får optimal opfølgning og behandling både under og efter et kræftbehandlingsforløb.

Læs mere ...

Gode resultater for mindre toksisk behandling af hoved-halskræft

ASCO: Selvom immunterapi dominerer hoved-halskræftområdet lige nu, er der stadig brug for at finde effektive og mindre toksiske behandlinger end de nuværende til de PD-L1-negative patienter, som ikke har gavn af immunterapi. Det mener overlæge Claus Andrup Kristensen fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift