Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fotivda giver ikke-dokumenterbar merværdi for nyrekræftpatienter

Medicinrådet vurderer, at tyrosinkinasehæmmeren Fotivda (tivozanib) giver en ikke-dokumenterbar klinisk merværdi for patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling, sammenlignet med de to lignende lægemidler Votrient (pazopanib) og Sutent (sunitinib).

Læs mere ...

Kræftvejledning opfordrer til kulturændring i almen praksis

Praktiserende læger skal ikke vente på, at kræftpatienterne henvender sig. De skal selv tage kontakt, lyder det i DSAM’s vejledning om kræftopfølgning i almen praksis, som læge Helle Ibsen, der underviser i implementeringen af vejledningen, vurderer er en ny tænkemåde, der kræver tilvænning.

Læs mere ...

Forsøg med frøæg giver forståelse for reparation af DNA

Når DNA bliver kopieret, hvilket sker hver gang en celle bliver delt, udløser det samtidig reparation af skader på DNA’et. Det har forskere fra Københavns Universitet beskrevet i et nyt studie, hvor de har studeret ekstrakt udvundet fra frøæg, hvis proteiner minder om menneskecellers.

Læs mere ...

Netværk vil styrke samarbejde omkring patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling

Et nyt nationalt netværk., DCCC PRO, vil styrke samarbejdet omkring forskning i patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Det nye netværk skal øge fokus på problemstillinger i forbindelse med patientrapporterede oplysninger (PRO) og arbejde for, at alle patienter får optimal opfølgning og behandling både under og efter et kræftbehandlingsforløb.

Læs mere ...

Nye tal: Flere lever med kræft

Flere lever med kræft, viser tal for 2017. I alt 323.649 personer, heraf 145.540 mænd og 179.109 kvinder, der er diagnosticeret med en eller flere kræftsygdomme, og som er blevet anmeldt til Cancerregisteret i tidligere år, var i live per 31. december 2017.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift