Danske eksperter: Dét bliver værd at holde øje med på ASCO 2022

Nye behandlingsmuligheder til patienter med metastatisk bryst- og tarmkræft har en fremtrædende placering i det videnskabelige program for ASCO 2022. Her giver danske eksperter deres bud på, hvilke studier inden for de største kræftformer det er værd at holde øje med i år.

Kræftpatienter med psykiske lidelser overses ofte i almen praksis

Når mennesker med psykiske lidelser får kræft, bliver sygdomme ofte først diagnosticeret ved akut indlæggelse frem for via almen praksis, sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. Det kan være med til at forklare den dårligere prognose for overlevelse, som disse patienter har.

Behandlingen af senfølger efter kræft hænger i en tynd tråd i Region Midtjylland

Når året rinder ud, er der ikke flere penge til at drive Aarhus Universitetshospitals Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne, og der er ingen planer for, hvordan klinikken skal finansieres fremover. Regionen risikerer at miste sin førerposition inden for håndtering af senfølger efter kræft, advarer klinikkens leder Peter Christensen.

Mange får unødvendige behandlinger på grund af lægers skræk for klager

En ud af fire læger siger, at de på grund af bekymring for at få en klage - enten dagligt eller ugentligt - bestiller undersøgelser som eksempelvis scanninger, der ikke er lægefagligt begrundede. Og knap en ud af seks læger siger, at de ordinerer en behandling, som ikke er nødvendig ud fra et lægefagligt synspunkt.

Rigshospitalet sætter fokus på gravide med kræft

Den 28. april afholder Rigshospitalet det første danske symposium om kræft i graviditeten. Symposiet har blandt andet til formål at skabe opmærksomhed om emnet og etablere et rådgivningscenter for gravide med kræft.

Vejen fra onkologerne til kardiologerne er blevet væsentligt kortere

Et stigende antal kræftpatienter får sekundært til deres kræftsygdom en kardiologisk diagnose – både fordi de lever længere, men også på grund af de mange, nye behandlingsmuligheder. Derfor er et tættere samarbejde mellem onkologerne og kardiologerne også et opprioriteret område.

EMA siger god for ny behandling mod sjælden øjenkræft

Det bispecifikke fusionsprotein Kimmtrak (tebentafusp) anbefales af  Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til behandling af voksne patienter med den sjældne form for øjenkræft, uveal melanom. Behandlingen har nemlig vist sig at øge overlevelsen ved uveal melanom med næsten et halvt år.